Sökning: "fyrgångare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet fyrgångare.

  1. 1. Rörelseasymmetrier i trav hos islandshästar i träning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

    Författare :Ebba Zetterberg; [2021]
    Nyckelord :EquiMoves; fyrgångare; femgångare; hälta; DMRT3;

    Sammanfattning : Ortopediska skador som visar sig som hältor hos hästar orsakar årligen stora konsekvenser för djurvälfärden och är en vanlig orsak till avlivningar. En hälta klassificeras som ett avvikande rörelsemönster kopplat till smärta. För att bedöma hältor studeras hästarnas rörelsemönster med fokus på huvudet och bäckenet. LÄS MER