Sökning: "fysik"

Visar resultat 1 - 5 av 5276 uppsatser innehållade ordet fysik.

 1. 1. Blinka lilla stjärna där, hur jag undrar hur stor du är. Elevers uppfattningar om astronomiska objekts storlek och skala.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sarah Lindgren; [2021-07-08]
  Nyckelord :Astronomy Education Research; astronomi; planet; stjärna; solsystem; galax; universum; storlek; avstånd; vardagsföreställningar;

  Sammanfattning : Den här studien är en del av det svenska forskningsprojektet Storlek och skala i universumvid Nationellt resurscentrum för fysik, vars syfte är att undersöka elevers uppfattningar om storlek och avstånd för att kunna skapa bättre förståelse för hur det skall undervisas. Storlek och avstånd är ett underforskat område inom både svensk och internationell utbildningsinriktad astronomiforskning. LÄS MER

 2. 2. Quantum Error Correction Using Graph Neural Networks

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för fysik

  Författare :Valdemar Bergentall; [2021-06-17]
  Nyckelord :Quantum error correction; surface code; graph neural networks;

  Sammanfattning : A graph neural network (GNN) is constructed and trained with a purpose of usingit as a quantum error correction decoder for depolarized noise on the surface code.Since associating syndromes on the surface code with graphs instead of grid-likedata seemed promising, a previous decoder based on the Markov Chain Monte Carlomethod was used to generate data to create graphs. LÄS MER

 3. 3. Topological Band Theory, An Overview

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för fysik

  Författare :Jens Roderus; [2021-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Topological insulators, superconductors and semi-metals are states of ma er with unique features such as quantized macroscopic observables and robust, gapless edge states. ese states can not be explainedby standard quantum mechanics, but require also the framework of topology to be properly characterized. LÄS MER

 4. 4. Opto-vibrational coupling in molecular solar thermal storage materials: Electronic structure calculations and neural-networkbased analysis Giannis Kostaras Degree project

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för fysik

  Författare :Giannis Kostaras; [2021-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Molecular solar thermal storage materials are proposed as a clean, renewable energysolution for a world with ever increasing energy needs. Norbornadiene is anorganic compound suitable for molecular solar thermal storage systems. LÄS MER

 5. 5. Physics-informed Neural Networks for Biopharma Applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Linnéa Cedergren; [2021]
  Nyckelord :PINN; PINNs; physics-informed neural networks; neural networks; machine learning; sartorius; CSTR;

  Sammanfattning : Physics-Informed Neural Networks (PINNs) are hybrid models that incorporate differential equations into the training of neural networks, with the aim of bringing the best of both worlds. This project used a mathematical model describing a Continuous Stirred-Tank Reactor (CSTR), to test two possible applications of PINNs. LÄS MER