Sökning: "fysikaliska fenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden fysikaliska fenomen.

 1. 1. Bullerreducerande beläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Max Filinic; [2020]
  Nyckelord :Lågbullerbeläggningar; bullerreducerande beläggningar; ansvarsform; ABD; teknisk och akustisk livslängd; stenlossning; Huskvarna; Flädie E6.02; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bulleremission från vägtrafik är på många ställen i Sverige ett påtagligt problem. Många fastigheter och rekreationsområden ligger så nära vägnätet att de utsattas hälsa och livskvalitet riskerar att försämras vid långvarig exponering. LÄS MER

 2. 2. Investigation of Governing Physics in a PEM Electrolyzer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Kian Hajireza; [2020]
  Nyckelord :electrochemistry; polymer-electrolyte membrane; electrolysis; hydrogen production; COMSOL; physics-based mode; multiphase transport; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hydrogen gas is an energy source that has an energy density (per mass) that is three times as large than the energy density of natural gas. This qualifies hydrogen gas as a prime candidate for the fuel of tomorrow. One of the main research areas for hydrogen include the production of it as there are a vast amount of methods of hydrogen production. LÄS MER

 3. 3. Coulomb drag in parallel nanowires

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :David Dai; [2020]
  Nyckelord :Coulomb drag; nanowire; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this project the transport phenomenon Coulomb drag is studied in a 1D system comprised of two nanowires in parallel. Specifically, a driving current across the active wire generated a drag current in the passive wire, and we studied how Coulomb drag influenced both the driving and drag currents. LÄS MER

 4. 4. Thermal induced yellowing of peroxide bleached birch pulp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Alexander Nygren; [2020]
  Nyckelord :Accelerated ageing; Bleaching; Brightness reversion; Kraft pulp; pH; Yellowing;

  Sammanfattning : Brightness reversion, also known as yellowing, is a well-known phenomenon which means that the brightness of paper products decreases during ageing. The name of this phenomenon is based on that paper products usually change in color towards yellow during ageing. LÄS MER

 5. 5. Barns uppfattningar om luft i boksamtal : En kvalitativ innehållsanalys av barnböcker och boksamtal i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Petra Gran; Elisabeth Wilsson; [2020]
  Nyckelord :air; booktalk; children’s book; preschool; barnbok; boksamtal; förskola; luft;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur luft framställs i barnböcker och vad barn urskiljer om luft i boksamtal. Datainsamlingsmetoden för studien består av kvalitativ innehållsanalys av ett begränsat antal barnböcker och fyra boksamtal med barn i förskolan. LÄS MER