Sökning: "fysikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet fysikundervisning.

 1. 1. Språksvårigheter och fysikundervisning : Hur språksvårigheter kan påverka inlärning och kunskapsutveckling i fysik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Shawkat Falhot; [2022]
  Nyckelord :fysikbegrepp; anpassat material; språksvårigheter; modersmål;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur elever som inte har svenska som modersmål utmanas av språksvårigheter i ämnet fysik i grundskolan. Vidare undersöks hur några elevers inlärning och kunskapsutveckling påverkas av detta och vilka faktorer som utgör hinder för deras kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Uppgifter om elektriska kretsar : Testar svenska fysiklärare rätt typ av kunskaper?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Kajsa Fransson; [2022]
  Nyckelord :Physics education; electrical circuits; tests; Fysikundervisning; elektriska kretsar; prov;

  Sammanfattning : The purpose of this physics didactics work is to contribute to an increased knowledge of learning about electrical circuits. This is done partly through a literature studyof students’ difficulties, but also through an examination of test items on electrical circuits used in the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Fysikundervisning på lekplatsen : Möjligheter och utmaningar med lekplatsfysik i de tidiga skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Granholm; [2022]
  Nyckelord :investigating education; outdoor education; physics; playground physics; undersökande arbetssätt; utomhusundervisning; fysik; lekplatsfysik;

  Sammanfattning : Scientific concepts can be abstract for students in the younger school years. By using the playground that is a part of students’ everyday life you can investigate physical phenomena in a way that are close to the students. LÄS MER

 4. 4. Kommunikativa aspekter av kollaborativt lärande i fysikundervisning : En analys av hur elever på svenska gymnasieskolor kommunicerar, positionerar, deltar och använder representationer vid smågruppsdiskussioner.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Emil Sarling; [2022]
  Nyckelord :kollaborativt lärande; grupparbeten; samarbete; kommunikation; representationer; positioner; identitet som fysiker; deltagande;

  Sammanfattning : Diskrepansen mellan inställningen gentemot fysik hos elever på gymnasiet i Europa och Nordamerika och arbetsmarknadens krav på kompetens inom naturvetenskapliga ämnen skapar utmaningar inför framtiden. Inställningen gentemot fysik har visat sig förbättras genom användandet av kollaborativt lärande och representationer. LÄS MER

 5. 5. Förkroppsligad fysikundervisning : Fokus på fysikundervisningen i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap

  Författare :Almida Aronsson; Emilia Johansson; [2022]
  Nyckelord :Fysiska perspektivet; fenomenologiska perspektivet; ekologiska perspektivet; sociokulturella perspektivet; förkroppsligande; fysikundervisning;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie presenterar fyra olika perspektiv på hur kroppen kan integreras i fysikundervisningen. Dessa är det fysiska, fenomenologiska, ekologiska och sociokulturella perspektivet. LÄS MER