Sökning: "fysiologi barn"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden fysiologi barn.

 1. 1. BETYDELSEN AV SKRIDSKOÅKNING I VERKSAMHETEN FUNKI FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSVARIATION

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elina Thorslund; [2022-02-02]
  Nyckelord :Fysioterapi; skridskoåkning; barn; funktionsvariation; fysisk aktivitet; intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den fysiska aktivitetsnivån för barn och ungdomar med funktionsvariation är i Sverige ungefär 50 % lägre än Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. Det finns således ett behov att utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsvariation. LÄS MER

 2. 2. Akutsjukvård ur barn och deras  föräldrars perspektiv : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Trocmé; Jessica Andersson; [2022]
  Nyckelord :Child pediatric; Emergency care; Experience; Family centered care; Akutsjukvård; barn pediatrik; erfarenhet upplevelse; familjecentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: A child that requires acute medical attention differs from an adult in need of emergency care. This is because a child’s physiology and anatomy are significantly different. Essentially this means that treatment and the measurements that are taken to help assess the general physical health also differs. LÄS MER

 3. 3. Vad händer med idrottandet när elitsatsningen är över? : En intervjustudie om handbollsspelare som avslutat sin idrottskarriär efter en elitsatsning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Emma Johansson; Jimmy Björngard; [2022]
  Nyckelord :tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Många barn och ungdomar drömmer om att lyckas inom sportens värld. Att bli bäst på sin sport och få spela i landslaget är mångas dröm, inte minst inom handbollsvärlden. Vår studie undersöker varför många idrottare väljer att avsluta sin karriär trots att de har haft denna dröm. LÄS MER

 4. 4. Bildstöd i barnhälsovården - barn och vårdnadshavares röster

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Koskinen; Jessica Arvidsson; [2021-08-10]
  Nyckelord :Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK ; bildstöd; barnhälsovård; FN:s konvention om barnets rättigheter; delaktighet; Augmentative and Alternative Communication AAC ; pictorial support; child healthcare; Convention on the Rights of the Child; participation;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka femåriga barn och deras vårdnadshavares uppfattningar och tankar kring användandet av bildstöd i barnhälsovården i Västra Götalandsregionen. Vidare ämnade studien undersöka deras erfarenheter, upplevelser och tankar om det bildstöd som bifogas med inbjudan till hälsobesöket på barnavårdscentral vid fem år. LÄS MER

 5. 5. Stavningssvårigheter och taligenkänning – verktygets påverkan på barns texter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Celia Wik; Petter Åström; [2021-08-10]
  Nyckelord :skrivsvårigheter; stavningssvårigheter; assisterande verktyg; taligenkänning; textkvalitet; writing difficulties; spelling difficulties; assistive technology; speech recognition; text quality;

  Sammanfattning : Skrivande är komplext och utmanande för många barn. En orsak till skrivsvårigheter är att stavningssvårigheter begränsar möjligheten att använda och utveckla förmågor som behövs för att uppnå god textkvalitet. LÄS MER