Sökning: "fysioterapeut"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet fysioterapeut.

 1. 1. Elitidrottssatsande ungdomars upplevelser av fysioterapeutisk rehabilitering efter skada inom basketboll : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Gustav Denarp; Otto Nygren; [2022]
  Nyckelord :Basket; Elitidrottssatsning; Fysioterapi; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Riksidrottsgymnasiet (RIG) gör det möjligt för ungdomar att elitsatsa på idrott varpå basket är en av de idrotter som finns tillgängliga. Basket är en kontaktsport med där det i hög frekvens är personer som drabbas av skador. Vanliga skador är bland annat fotledsstukning samt knäskador. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av aktivt patientdeltagande vid rehabilitering hos fysioterapeut för personer med reumatisk sjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Tim Olsson; Lofvars Simon; [2022]
  Nyckelord :fysioterapi; kvalitativ forskning; patientcentrerad vård; personlig autonomi; reumatism.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientdelaktighet är ett koncept som används för att skapa patientcentrerad vård. Vid patientdelaktig rehabilitering ger fysioterapeuten patienten möjlighet att delta och engagera sig i sin egen rehabilitering genom att informeras om olika behandlingar och dess möjliga konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeutens roll inom elevhälsan: Upplevelser av att påverka rörelsebeteende hos barn i skolför ålder.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Johanna Lock; Wilma Widlund Hedman; [2022]
  Nyckelord :physical therapy; school-based physiotherapist; school-based health care; behaviour change strategies; physical activity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet har ett flertal goda hälsoeffekter samt positiv inverkan på, kognition, prestation i skolan och motorisk utveckling. I dagens Sverige rör sig barn och ungdomar allt mindre och få uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitetsnivå. LÄS MER

 4. 4. Tillgång till medicinskt stöd på svenska idrottsgymnasium

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Anna Hjern; [2022]
  Nyckelord :physiotherapist; high school; adolescent; athlete; injuries; fysioterapeut; gymnasium; ungdom; idrottare; skador;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Idag erbjuds idrottsutbildning på runt 200 skolor i Sverige för elever som vill kombinera sina gymnasiestudier med elitsatsning inom sin idrott. Aktuell forskning visar en hög prevalens av skador hos unga elitsatsande idrottare samt att skador är en av de vanligaste orsakerna till att unga slutar med sin idrott. LÄS MER

 5. 5. Idrottslärares upplevelse av hur de kan främja fysisk aktivitet i skolan : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Wilma Hedvall; Fanny Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Physiotherapy; physical activity; physical education; school physioterapist; physical activity in school; student health; Fysioterapi; fysisk aktivitet; idrott och hälsa; skolfysioterapeut; fysisk aktivitet i skolan; elevhälsan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn och ungdomar rör på sig allt mindre vilket medför negativa hälsokonsekvenser både fysiskt och psykiskt. Denna population spenderar stor del av dagarna i skolan vilket ger idrottsläraren en viktig roll i att främja fysisk aktivitet hos eleverna. LÄS MER