Sökning: "fysioterapeutisk behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden fysioterapeutisk behandling.

 1. 1. Litteraturöversikt om patienters upplevelse av fysioterapeutisk behandling genom distanskontakt via videolänk

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Marika Jonsson; [2019]
  Nyckelord :patient experience; video; in real time; physical therapy modalities; telerehabilitation; qualitative research; patient upplevelse; video; realtid; fysioterapeutisk behandling; telerehabilitering; kvalitativ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och beskriva patienters upplevelse av telerehabilitering, närmare bestämt fysioterapeutisk intervention genom distanskontakt via videolänk. Den valda metoden var en kvalitativ litteraturstudie. Studiernas evidens graderades med metod beskriven av SBU. LÄS MER

 2. 2. DMA Klinisk Pilates vid långvarig lumbal smärtproblematik : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Moandin; [2019]
  Nyckelord :Långvarig lumbal smärtproblematik; DMA Klinisk Pilates; smärta; funktion; neuromuskulär återinlärning; kognitionsorienterad träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Under 2017 sökte 63 912 personer i Sverige öppenvård och blev diagnostiserade med ryggvärk. Prevalensen av allvarlig kronisk smärta uppskattas till cirka 20% hos Sveriges befolkning. Idag rekommenderas patientgruppen multimodal behandling (MMR). LÄS MER

 3. 3. Kroppsmedvetandeträning som fysioterapeutisk behandling vid ångest : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Tove Wireby; [2019]
  Nyckelord :basal kroppskännedom; Feldenkrais; fysioterapi; kroppsmedvetande; kroppsmedvetandeträning; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroppsmedvetandeträning är ett fysioterapeutiskt tillvägagångssätt med syfte att öka patientens medvetenhet om den egna kroppen genom att normalisera kroppshållning, balans, andning och muskelspänning. Ångest är mycket vanligt förekommande hos patienter både inom primärvård och inom somatisk sjukhusvård samt hos patienter med långvarig smärta, och tar sig i uttryck i kroppen bland annat genom att kroppshållning, muskulär spänningsbalans och andning påverkas. LÄS MER

 4. 4. Hur praktiseras norsk psykomotorisk fysioterapi? : En kvalitativ studie om norska fysioterapeuters erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Nyström Ellinor; [2019]
  Nyckelord :Fysioterapi; Norsk psykomotorisk fysioterapi; Psykisk ohälsa; Psykomotorisk funktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Norsk psykomotorisk fysioterapi är en fysioterapeutisk kroppsorienterad behandlingsmetod som har som syfte att behandla personer med nedsatt psykomotorisk funktion. Behandlingsmetoden saknar vetenskaplig dokumentation om hur behandlingen praktiseras. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av fysioterapi vid utmattningssyndrom - en Enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofie Essermark; Måns Fritzell; [2018-02-26]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; Mental hälsa; Primärvård; Webbenkät; Fysioterapeutisk behandling; Kroppsmedvetandeträning; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte: Psykisk ohälsa är ett växande problem och utgör idag i Sverige en av de främsta orsakerna till sjukskrivning. Utmattningssyndrom utgör en betydande del av denna ohälsa. Fysioterapeutisk behandling är ett av flera alternativ som finns att tillgå. LÄS MER