Sökning: "fysioterapeutisk behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden fysioterapeutisk behandling.

 1. 1. Patellofemoral smärta relaterat till överbelastning och dess behandling hos barn och unga - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Andreas Danielsson; Timothy Teichter; [2020]
  Nyckelord :Patellofemoral pain; Anterior knee pain; Early sport specialization; Adolescent; Systematic review as topic; Physical therapy modalities; Patellofemoral smärta; Främre knäsmärta; Tidig sportspecialisering; Ungdomar; Systematisk översikt som ämne; Fysioterapimodaliteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patellofemoral smärta (PFS) är vanligt förekommande hos idrottsaktiva barn och ungdomar vilket kan leda till långvariga besvär och till att barn slutar vara fysiskt aktiv. Individuell fysioterapeutisk behandling används ofta inom primärvården för att tackla detta problem. LÄS MER

 2. 2. Fysisk träning som fysioterapeutisk behandling vid paniksyndrom med eller utan agorafobi : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linda Fransson; [2020]
  Nyckelord :fysisk träning; fysioterapi; paniksyndrom; agorafobi; ångest; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Paniksyndrom med eller utan agorafobi skapar stort lidande för många individer då sjukdomen skapar stora begränsningar i vardagen. Huvudsaklig behandling består av psykofarmaka och samtalsterapi. LÄS MER

 3. 3. Effekter av att använda infrapatellar rem vid patellar tendinopati : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Magnus Jutman; Carl Lejervik; [2020]
  Nyckelord :Jumper´s knee; pain; function; patellar tendinopathy; brace.; Hopparknä; knäskydd; ortos; smärta; funktion.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patellar tendinopati (PT) är framförallt en vanlig diagnos bland aktiva inom idrotter där hopprörelser ofta förekommer. Diagnosen innebär ofta överbelastning av knäskålsenan, vilket leder till smärta och nedsatt funktionsförmåga. Fysioterapeutisk behandling syftar till att minska smärtan och återställa funktionsförmågan. LÄS MER

 4. 4. Artrospatienters upplevda stöd för hälsorelaterad beteendeförändring genom digital fysioterapi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lukas Fredriksson; Joakim Domeij; [2020]
  Nyckelord :Digital Physiotherapy; E-Health; Experience; Behavior; Osteoarthritis; Digital Fysioterapi; E-Hälsa; Erfarenhet; Beteende; Artros;

  Sammanfattning : Background: An aging population and longer heath care waiting times has led to the emerging of digital heath care options on the market. Which support for behavioral change patients has experienced has however not been researched at great lengths. LÄS MER

 5. 5. “Once you have the physical activity started. Then you can begin to feel that you are not in this prison anymore”. Refugee experience of post-traumatic stress physiotherapy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Christopher Boyer; Bartlomiej Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Post-traumatic stress; refugee; physiotherapy; experiences;

  Sammanfattning : Abstract Background There is limited research and guidelines regarding physiotherapy as a treatment approach      for post-traumatic stress (PTS). Refugee experience of physiotherapy interventions is hoped                      to contribute to awareness of the subject and to give insight into this developing field of the         profession. LÄS MER