Sökning: "fysioterapeutisk behandling"

Visar resultat 16 - 20 av 29 uppsatser innehållade orden fysioterapeutisk behandling.

 1. 16. Patienters erfarenheter av fysioterapi vid utmattningssyndrom - en Enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofie Essermark; Måns Fritzell; [2018-02-26]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; Mental hälsa; Primärvård; Webbenkät; Fysioterapeutisk behandling; Kroppsmedvetandeträning; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte: Psykisk ohälsa är ett växande problem och utgör idag i Sverige en av de främsta orsakerna till sjukskrivning. Utmattningssyndrom utgör en betydande del av denna ohälsa. Fysioterapeutisk behandling är ett av flera alternativ som finns att tillgå. LÄS MER

 2. 17. Smärta och ADL-funktion efter dekompressionsoperation plus fysioterapeutisk intervention eller enbart fysioterapeutisk intervention vid subacromiellt impingement: en litterturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Jonas Evers; Suad Mujkovic; [2018]
  Nyckelord :skulderinklämningssyndrom; konservativ behandling; kirurgisk dekompression; fysioterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Subacromiellt impingement syndrom (SAIS) är ett vanligt förekommande tillstånd i axelleden. De drabbade upplever ofta smärta och problem med dagliga aktiviteter. Det finns många olika behandlingsformer för SAIS, som fysioterapeutisk intervention och operativa behandlingar. LÄS MER

 3. 18. Motorisk kontrollträning kontra generell träning vid behandling av ospecifik ländryggssmärta : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Thobias Forss; Anton Rova; [2018]
  Nyckelord :funktionsförmåga; generell träning; motorisk kontrollträning; ospecifik ländryggssmärta; smärtintensitet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggssmärta är vanligt förekommande i samhället och mellan 60–80 % av befolkningen drabbas någon gång under sin livstid och i de flesta fall klassificeras smärtan som ospecifik ländryggssmärta. Både motorisk kontrollträning (MKT) och generell träning (GT) används ofta inom fysioterapin som behandling för ospecifik ländryggssmärta. LÄS MER

 4. 19. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av fysioterapi postpartum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Märta Tall; Matilda Sellergren; [2018]
  Nyckelord :Physiotherapy; experiences; women s health; post partum care;

  Sammanfattning : Bakgrund Kvinnosjukvården i Sverige idag har stor förbättringspotential då det bland annat saknas riktlinjer kring behandling och uppföljning av bristningar i bäckenbottenmuskulaturen. Förlossningsskador kan påverka livskvaliteten hos den drabbade. Fysioterapeuter kan vara behjälpliga med rehabiliteringen av dessa. LÄS MER

 5. 20. Axelfunktion och omfattning av fysioterapeutisk behandling hos patienter med laterala nyckelbensfrakturer-en uppföljning 2–3år efter skadetillfället

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Johanna Sjöholm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER