Sökning: "fysioterapeutisk behandling"

Visar resultat 6 - 10 av 29 uppsatser innehållade orden fysioterapeutisk behandling.

 1. 6. ”Love and patience is most important” : A qualitative interview study about the views and experiences from physical therapists working with orphan children diagnosed with cerebral palsy in Ho Chi Minh City, Vietnam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Kajsa Samuelson; Frida Lidén; [2020]
  Nyckelord :Cerebral palsy; Orphan children; Physical therapy; Social support; Love;

  Sammanfattning : Background: Cerebral palsy (CP) is a diagnosis found worldwide. Literature indicates the importance of teaching families how to support the child. Orphan children are an exposed group and if the child also is diagnosed with CP the child is even more exposed. LÄS MER

 2. 7. Effekter av att använda infrapatellar rem vid patellar tendinopati : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Magnus Jutman; Carl Lejervik; [2020]
  Nyckelord :Jumper´s knee; pain; function; patellar tendinopathy; brace.; Hopparknä; knäskydd; ortos; smärta; funktion.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patellar tendinopati (PT) är framförallt en vanlig diagnos bland aktiva inom idrotter där hopprörelser ofta förekommer. Diagnosen innebär ofta överbelastning av knäskålsenan, vilket leder till smärta och nedsatt funktionsförmåga. Fysioterapeutisk behandling syftar till att minska smärtan och återställa funktionsförmågan. LÄS MER

 3. 8. Artrospatienters upplevda stöd för hälsorelaterad beteendeförändring genom digital fysioterapi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lukas Fredriksson; Joakim Domeij; [2020]
  Nyckelord :Digital Physiotherapy; E-Health; Experience; Behavior; Osteoarthritis; Digital Fysioterapi; E-Hälsa; Erfarenhet; Beteende; Artros;

  Sammanfattning : Background: An aging population and longer heath care waiting times has led to the emerging of digital heath care options on the market. Which support for behavioral change patients has experienced has however not been researched at great lengths. LÄS MER

 4. 9. “Once you have the physical activity started. Then you can begin to feel that you are not in this prison anymore”. Refugee experience of post-traumatic stress physiotherapy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Christopher Boyer; Bartlomiej Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Post-traumatic stress; refugee; physiotherapy; experiences;

  Sammanfattning : Abstract Background There is limited research and guidelines regarding physiotherapy as a treatment approach      for post-traumatic stress (PTS). Refugee experience of physiotherapy interventions is hoped                      to contribute to awareness of the subject and to give insight into this developing field of the         profession. LÄS MER

 5. 10. Vad kroppsbaserad behandling vid PTSD kan innebära, och möjliga lärdomar för psykologer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Amanda Bastås; [2019-07-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Upptäckter i neurovetenskaplig forskning ger vetenskaplig underbyggnad till kroppsinriktade interventioner för PTSD. Eftersom psykologprogrammet i stort saknar utbildning om hur kroppen kan användas i behandling av PTSD syftar denna intervjustudie att undersöka hur fysioterapeuter inom fältet psykiatrisk fysioterapi arbetar och tänker kring sin behandling av PTSD, med särskilt fokus på vad psykologer kan lära sig av detta. LÄS MER