Sökning: "fysioterapi följsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden fysioterapi följsamhet.

 1. 1. Följsamhet till knäkontrollsträning hos kvinnliga fotbollsspelare i Västmanland : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lovisa Ahlinder; Emma Widén; [2021]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament injuries; Health Belief Model; Injury prevention; Physiotherapy; Soccer; Fotboll; Främre korsbandsskada; Fysioterapi; Health Belief Model; Skadeprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Främre korsbandsskador är en av de vanligaste och svåraste skadorna inom damfotboll. Det finns stark evidens för att skadeförebyggande knäkontrollsträning förebygger främre korsbandsskador om följsamheten till träningen är hög. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av rehabiliterande träning under COVID-19 pandemin för personer med reumatoid artrit : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johan Birgersson; Theodor Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Behavioural medicine; Fear; Physiotherapy; Social cognitive theory; Manifest qualitative content analysis; Beteendemedicin; Fysioterapi; Rädsla; Socialkognitiv teori; Manifest kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med Reumatoid Artrit (RA) lider av en kronisk inflammatorisk sjukdom och behöver vara fysiskt aktiva genom hela livet för att minimera symptomen. COVID-19 pandemin kan ha förändrat hur träningen planeras och genomförs, samt hur fysioterapeuter planerar träningen. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter med digital teknik inom fysioterapi : Hur kan uppmanad självspårning stötta kollaboration inom fysioterapi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Tove Lindgren; Mattias Ovesson; [2020]
  Nyckelord :Physiotherapy; Collaboration; Pushed self-tracking; Adherence; Fysioterapi; Kollaboration; Uppmanad självspårning; Följsamhet;

  Sammanfattning : Inom fysioterapi finns det problematik med att patienter har svårt att engagera sig i sin självständiga träning och utföra de övningar som rekommenderas av en fysioterapeut. Fysioterapeuter hämtar information om patienters självständiga träning genom samtal, där det finns en risk att patienter inte rapporterar vad som faktiskt har hänt. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter med digital teknik inom fysioterapi : Hur kan uppmanad självspårning stötta kollaboration inom fysioterapi?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Tove Lindgren; Mattias Ovesson; [2020]
  Nyckelord :Physiotherapy; Collaboration; Pushed self-tracking; Adherence; Fysioterapi; Kollaboration; Uppmanad självspårning; Följsamhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Undersökning av följsamheten av hemträningsprogram : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jannica Eriksson; Malin Sehlstedt; [2020]
  Nyckelord :Fysioterapi; Följsamhet; Hemträningsprogram; Muskuloskeletala besvär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Muskuloskeletala besvär är den näst vanligaste anledningen till sjukfrånvaro i Sverige. Studier har visat att en bra behandling för detta är träning efter hemträningsprogram utformat av en fysioterapeut. Ett problem är dock följsamheten som kan sträcka sig upp mot 60-70%. LÄS MER