Sökning: "fysisk aktivitet hjärt kärl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden fysisk aktivitet hjärt kärl.

 1. 1. Idrottslärarens motivationsarbete i grundskolans ämne idrott och hälsa : En kvalitativ studie om hur idrottsläraren arbetar för att motivera sina elever i idrott och hälsa i mellanstadiet och i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Cannerstad Cannerstad; [2015]
  Nyckelord :Physical education teacher. Physical education and health. Motivation. School.; Idrottslärare; Motivation; idrott och hälsa; Skola; Mellanstadiet; Högstadiet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skillnaden mellan de fysisk aktiva och de fysiskt inaktiva ungdomarna blir allt större idag. Hjärt och kärl-sjukdomar är en av de dominerande folksjukdomarna som kan uppstå av fysisk inaktivitet. Skolan är en arena där barn utvecklas och får en möjlighet att röra på sig under skoltid. LÄS MER

 2. 2. Vardagsmotion utöver träningen bland motionärer på en träningsanläggning. : En uppsats om riskerna med stillasittande trots en fysiskt aktiv livsstil.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Rebecca Hedström; [2014]
  Nyckelord :Stillasittande; fysisk aktivitet; motionär; vardagsmotion.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka om motionärerna på en träningsanläggning utövar vardagsmotion utöver sin träning, eftersom studier visar att stillasittande tid är en riskfaktor för ett antal sjukdomar så som metabola syndromet, diabetes typ 2, hjärt-kärl sjukdom, fetma med mera, även för människor som tränar och är fysiskt aktiva. En kvantitativ metod i form av en enkätundersökning användes och genomfördes bland 40 medlemmar på en utvald träningsanläggning i Gävleborgs län vid 3 separata tillfällen. LÄS MER

 3. 3. Patienters behov av information efter en hjärtinfarkt. : litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Madelene Klockerwold; Anna Gerdin; [2011]
  Nyckelord :hjärtinfarkt;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva vad patienter vill ha för information av sjuksköterskor efter en hjärtinfarkt relaterat till behoven, och hur de upplever informationen de fått. En beskrivande litteraturstudie genomfördes där vetenskapliga artiklar av kvantitativ och kvalitativ karaktär analyserades. LÄS MER