Sökning: "fysisk aktivitet hos studenter"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden fysisk aktivitet hos studenter.

 1. 1. ”Det är oftast de tankarna, när hopp, tron på framtiden och sin egen förmåga som är det största hindret” En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet samt träning hos universitetsstudenter med utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Glenn Sörengård; Paulina Wennerberg; [2019]
  Nyckelord :Burnout; physical activity; exercise; physical therapy; Utmattningssyndrom; fysisk aktivitet; träning; fysioterapi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Utmattningssyndrom är en vanlig orsak till sjukskrivning och fysisk aktivitet samt träning är en del av behandlingen. Det föreligger begränsad forskning kring universitetsstudenters individuella upplevelser kring fysisk aktivitet och träning vid utmattning. LÄS MER

 2. 2. Högintensiv styrketräning och välmående : en kvantitativ studie med syfte att undersöka fysisk kapacitet och psykiskt mående hos otränade studenter före och efter sex veckor med ledarledd högintensiv styrketräning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lisa Svärling; Josefin Caspersson; [2018]
  Nyckelord :Benefits of group activities; empowerment; physical activity; behavior change.; Fysisk aktivitet; psykiskt välmående; stress; stillasittande.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Människan mår bra av fysisk aktivitet. Det finns mycket tidigare evidensbaserad forskning som stärker detta. Trots de positiva fördelarna som kommer med fysisk aktivitet är det allt färre människor som rör på sig tillräckligt mycket. Detta påverkar samhället negativt. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av tron på den egna förmågan i relation till studier hos gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jirra Halwachi; [2018]
  Nyckelord :self-efficacy; upper secondary school; students; academic achievements; spare time;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie har gjorts på åtta sistaårs gymnasieelever i södra Sverige. Studiens syfte var att undersöka self-efficacy bland eleverna. LÄS MER

 4. 4. Upplevelse av stress hos studenter vid Luleå Tekniska Universitet : En enkätstudie av Viktor Gustafsson & Helena Samuelsson

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Gustafsson; Helena Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; stress; sömn; universitetsstudenter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress har blivit ett allt mer vanligt folkhälsoproblem som påverkar den psykiska hälsan. Framför växer detta folkhälsoproblem bland kvinnor och ungdomar. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitetsnivå, stressnivå och förekomst av muskuloskelettala besvär hos ingenjörsstudenter och yrkesverksamma teknikkonsulter - en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Josefine Borgström; My Olsson; [2017]
  Nyckelord :Ländryggssmärta; nacksmärta; IPAQ; PSS-10; NMQ-E; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Det är vanligt att både studenter och teknikkonsulter upplever stress i sin vardag. Stressnivån kan variera bland annat beroende på ålder och kön. Livstidsprevalensen för nackbesvär är 50-70 % och för ländryggsbesvär 80 %. Besvären drabbar oftare kvinnor. LÄS MER