Sökning: "fysisk aktivitet smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden fysisk aktivitet smärta.

 1. 1. Hur personer med långvarig smärta hanterar livet : En litteraturstudie utifrån självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Koralia Ulanowicz; [2018]
  Nyckelord :Långvarig smärta; hantering; självbiografier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är det vanligaste symtomet som människor söker vård för. Smärta är en subjektiv och unik upplevelse för varje enskild individ. Upplevelsen av en viss typ av smärta kan dock variera från individ till individ. Långvarig smärta är ihållande smärta som är kvar efter en tidsperiod, vanligen tre månader. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av dans hos personer med ryggmärgsskada - ett bio-psyko-socialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Barck; Sebastian Estrada Hidalgo; [2018]
  Nyckelord :dance – spinal cord injury – qualitative – bio-psycho-social – physiotherapy – wheelchair dancing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom fysioterapin ser man på individen utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv. ”International Classification of Function, Disability and Health” (ICF) är ett ramverk för att mäta hälsa ur ett bio-psyko-socialt perspektiv. Kunskapen om hur dans som fysisk aktivitet påverkat personer med ryggmärgsskada är bristfällig. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitetsnivå, smärtintensitet och funktionsnedsättning hos personer med ländryggssmärta : - En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Linnea Gunnesson; Anna Zetterlund; [2018]
  Nyckelord :Acute pain; Exercise; Fitness trackers; Low back pain; Pain measurement; Therapeutics; Physical Therapy Modalities.; Aktivitetsmätare; Akut smärta; Behandlingsmetoder; Fysioterapi; Ländryggssmärta; Smärtanalys; Träning.;

  Sammanfattning : Bakgrund Ländryggssmärta är mycket vanligt förekommande i västvärlden. Det innebär stort lidande för individen och stora kostnader för samhället. Idag behandlas ryggsmärta med information om att vara aktiv och vid behov rådgivning om smärtstillande läkemedel. LÄS MER

 4. 4. Fysiska aktiviteter och välbefinnande hos patienter med reumatisk artrit : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Asperheim; Kolleta Heda; [2018]
  Nyckelord :Well-being; Rheumatoid arthritis; Physical activity; Patient; Adaption modell; Välbefinnande; Reumatisk artrit; Patient; Fysisk aktivitet; Adaptionsmodell;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatisk artrit är en inflammatorisk sjukdom som påverkar människan både psykiskt, fysiskt och socialt. Sjukdomen medför symtom som smärta, stelhet och trötthet. Symtomen påverkar patientens aktivitetsnivå och välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Personers hantering av långvarig smärta vid fibromyalgi och deras upplevelse av bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Felix Granath; Malin Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; Dagligt liv; Fibromyalgi; Lidande; Långvarig smärta; Smärthante- ring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Fibromyalgi är en sjukdom som kännetecknas av trötthet och diffus långvarig smärta. Det är en sjukdom som tidigare haft många fördomar vilket har lett till att denna patientgrupp ofta bemöts med misstro och oförståelse av både hälso- och sjukvårdspersonalen samt omgiv- ningen. LÄS MER