Sökning: "fysisk arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden fysisk arbetsmiljö.

 1. 1. “Det finns inget ont som inte har något gott med sig” : En kvalitativ studie om äldre medarbetares upplevelseav distansarbete under pågående pandemi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Lovisa Burström; Amanda Fousinette; [2021]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; arbetsmiljö; covid-19; digitalt arbete; distansarbete; interaktion; pandemi; äldre medarbetare;

  Sammanfattning : Till följd av covid-19 pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har verksamheter behövt anpassa sig. Distansarbete har tidigare varit förknippat med en arbetsgivarförmån där arbetstagaren fick frihet att bestämma var och när arbetet utfördes. LÄS MER

 2. 2. ”Skrivbord”, ”rum” och ”kollegor” under en pandemi : En grundad teoristudie om distansarbete under en pågående pandemi

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Blomgren; Peter Priklonsky; [2021]
  Nyckelord :grundad teori; covid-19; distansarbete; digitalisering; komprimering; effektivitet; arbetsglädje;

  Sammanfattning : Intresseområdet för den här studien är arbetssituationen för de som arbetar hemifrån p.g.a.FHM:s rekommendationer. LÄS MER

 3. 3. Vad säger rumsformen? : En studie om hur rumsformer kan kommunicera olika aktivitetszoner i ett aktivitetsbaserat utomhuskontor för högskolestudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Yasmine El-Zein; [2021]
  Nyckelord :Information design; spatial design; activity-based outdoor office; spatial form; activity zones; communication; outdoor environment; cognition; availability.; Informationsdesign; rumslig gestaltning; aktivitetsbaserat utomhuskontor; rumsform; aktivitetszoner; kommunikation; utomhusmiljö; kognition; tillgänglighet.;

  Sammanfattning : This is a thesis in the field of information design with a spatial design focus. The purpose of the study has been to investigate how methods and theories in information design can be applied to communicate and inform activity zone functions in activity-based outdoor offices within the spatial form of the room. LÄS MER

 4. 4. “Man ger så mycket av sig själv men samtidigt så får man så mycket” : En intervjustudie om barnmorskors hälsa, arbetsmiljö och faktorer till att stanna kvar i yrket

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Louise Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Barnmorskor; psykisk arbetsmiljö; fysisk arbetsmiljö; stress; arbetsbelastning; fysisk aktivitet; ergonomi;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka faktorer inom arbetsmiljö och hälsa som är betydande för att barnmorskor inom förlossningsvården väljer att stanna kvar och arbeta i en stressig/högbelastad arbetsmiljö. Frågeställningarna i studien var följande: 1. Hur ser barnmorskorna på sin arbetsmiljö? 2. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar arbetsmiljön patientsäkerheten - sjuksköterskans erfarenheter : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Anna Almström; Mia Stein; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Erfarenhet; Litteraturstudie; Patientsäkerhet; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen i Sverige uppskattas tio procent av patienterna drabbas av vårdskada. Inom hälso- och sjukvården är resursbrist och hög arbetsbelastning vanligt förekommande samtidigt som sjuksköterskan befinner sig i en arbetsmiljö med krav på att upprätthålla patientsäkerheten. LÄS MER