Sökning: "fysisk beröring"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden fysisk beröring.

 1. 1. ICKE-FARMAKOLOGISK SMÄRTLINDRING - Vilka omvårdnadsåtgärder finns det?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ebba Jernberg; Tove Nyström Johansson; [2020-08-06]
  Nyckelord :Smärta; lidande; icke-farmakologisk; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett symtom som många vuxna i Sverige lider av. Smärta är en subjektivupplevelse som kan vara svår att lindra. Farmakologiska läkemedel kan användas för att lindrasmärta och är ofta ett nödvändigt steg i en smärtbehandling men bidrar ofta till oönskadebiverkningar. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av fysisk beröring i omvårdnad – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Fridén; Yrsa Söderlund; [2020-06-26]
  Nyckelord :Beröring; patientupplevelse; omvårdnad; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Fysisk kontakt är nödvändig i omvårdnad, trots det är patientupplevelsen av attbli fysisk berörd av vårdpersonal bristfälligt beskriven i litteraturen. Beröringenkommunicerar oavsett hur den används och den kan användas både för att utföra procedurerinom omvårdnad men också expressivt för att uttrycka känslor. LÄS MER

 3. 3. Andlig och existentiell omvårdnad. : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Skog; Cecilia Kindmark; [2020]
  Nyckelord :Existential; literature study; nurses; spirituality; spiritual care; Andlighet; andlig omvårdnad; existentiell; litteraturstudie; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienternas beskrivning av andlighet samt behovet av andlig och existentiell omvårdnad är varierad. Vissa patienter kopplar samman begreppet andlighet med religion medan andra patienter anser det vara något unikt, innefattande människans existens och meningen med livet. LÄS MER

 4. 4. Fysisk kontakt i mötet med barn : Tankar och upplevelser från socionomer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete; Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Ida Afvander; Pauline Schneberger; [2020]
  Nyckelord :Fysik kontakt; beröring; barn; socionomer; etik och moral;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som utgår från socionomers egna upplevelser och tankar kring fysisk kontakt i mötet med barn som klienter. Syftet med studien är att bidra med fördjupad förståelse inom detta ämne. LÄS MER

 5. 5. “Jag finns här om du vill tanka gos” - En studie om pedagogers syn på fysisk beröring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jessica Ekdahl; Anna Rosengren; [2020]
  Nyckelord :[preschool] [educators] [physical touch] [closeness] [taboo] [intersectional perspectives] [care ethics];

  Sammanfattning : Research shows that physical touch is essential to human well-being. At the same time there is a fear in society about the subject. The preschool curriculum, Lpfö 18, emphasizes that children's integrity must be taken into consideration in parallel with the fact that children should be treated based on their individual needs. LÄS MER