Sökning: "fysisk byggnadsmodell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fysisk byggnadsmodell.

  1. 1. Byggnadsmodellers anpassning inför 3D-utskift & dess användning

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

    Författare :Sofia Elander; Elin Bolmstad; [2016]
    Nyckelord :BIM model; physical building model; 3D model; 3D printer; 3D printing; BIM-modell; fysisk byggnadsmodell; 3D-modell; 3D-skrivare; 3D- utskrift;

    Sammanfattning : Syfte: Att utreda hur digitala 3D-modeller bör anpassas inför utskrift i en 3D-skrivare samt undersöka hur en sådan modell kan användas i byggprocessens olika skeden.Metod: En fallstudie genomförs med en befintlig digital 3D-modell som utgångspunkt där intervjuer och action research används som datainsamlingsmetoder. LÄS MER