Sökning: "fysisk funktion."

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade orden fysisk funktion..

 1. 1. Självtest Benstyrka för objektiv testning och enkel träning hos patienter på väg tillbaka till arbetsmarknaden– en pilotstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Frida Collin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa utgör idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och studier visar att fysisk träning kan användas som behandling. God benfunktion underlättar fysisk aktivitet. Inför återgång i arbete finns ett behov av enkel träning av benstyrka och benfunktion samt objektiva mått för att följa effekten av träningen. LÄS MER

 2. 2. Livskvaliteten hos barn och ungdomar som lever med övervikt eller fetma : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olivia Barth; Evelina Bäckström; [2019]
  Nyckelord :Overweight; Obesity; Child; Adolescent; Quality of Life; Övervikt; Fetma; Barn; Ungdomar; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett växande samhällsproblem då det ökar världen över och är en stor riskfaktor till att drabbas av många av de välfärdssjukdomarna som finns idag. Orsakerna till att drabbas av övervikt eller fetma är en blandning av levnadsvanor, genetiska-, sociala-, psykologiska- och kulturella faktorer. LÄS MER

 3. 3. Kognitiv neurovetenskap i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildningUppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Forngren; [2019]
  Nyckelord :hjärna; lärande; kognitiv neurovetenskap; inlärning;

  Sammanfattning : Utvecklingen av nya metoder för att studera hjärnans struktur och funktion har lett till ny förståelse om kognition. Inom kognitiv neurovetenskap studeras sambandet mellan hjärnan och tänkandet, där inlärning ingår. Hur inlärning fungerar är väsentligt för att utbildning tillgodogörs. LÄS MER

 4. 4. Metoden Självtest Benstyrka - användbar testning vidgruppträning för patienter med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Cimmie Wignell; [2019]
  Nyckelord :självtest benstyrka; benmuskelstyrka; benfunktion; maximal klivhöjd; förebyggande; levnadsvanor; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många med psykisk ohälsa har svårt att komma tillbaka till sysselsättning eftersjukskrivning. Handledd fysisk träning i grupp kan hjälpa återgången och även mot psykiskabesvären. Syfte: Beskriva patienterna som remitterades till handledd fysisk träning i grupp påLivsstilsmottagningen i Laxå. LÄS MER

 5. 5. Komplementära behandlingsmetoder som kan främja livskvaliteten för patienter med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Madeleine Milleson; Christian Bjurefalk; [2019]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Komplementära behandlingsmetoder; Livskvalitet; Omfattande och strukturerad utbildning; Träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är ett komplext syndrom och en följd av andra hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärtsvikt leder till en försämring av hjärtats pumpförmåga och därmed uppstår syrebrist i kroppens alla organ. LÄS MER