Sökning: "fysisk funktionshinder"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden fysisk funktionshinder.

 1. 1. LSS-kollo - en kvalitativ undersökning av föräldrars upplevelse av att ha sitt barn på kollo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Thorold; Sabina Ekberg; [2019]
  Nyckelord :LSS; kollo; LSS-kollo; korttidsvistelse; avlastning; stödinsats; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att nå fördjupad förståelse för hur kollo som LSS-insats upplevs av föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Föräldrarnas uppfattning om barnets och eventuella syskons upplevelse var också av intresse. LÄS MER

 2. 2. Fysiska tillgängligheten för rullstolsburna : En kartläggning av tre kommunala sportanläggningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Niklas Joelsson; Isak Melander; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapeut; Funktionshinder; Bygg Ikapp; Aktivitetsbegränsning; Housing Enabler;

  Sammanfattning : Enligt nuvarande internationell policy och lagstiftning i flertalet länder ska samhället vara tillgängligt för alla invånare. Trots detta finns ett stort antal studier där bristande fysisk tillgänglighet rapporterats i allmänna byggnader. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter efter en stroke : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ismail Sebunya; Tsegie Gebreyesus Desta; [2018]
  Nyckelord :Life change events; patient experience; poststroke; stroke; livsförändringar händelser; patienterfarenhet; poststroke; stroke;

  Sammanfattning : : Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan som ger upphov till akuta symtom. Vid stroke drabbas hjärnans vävnad av bristande blodtillförsel (ischemi). Orsaker till ischemi kan var blödning eller tilltäppning från en central artär . Patienterna som överlever stroke har ofta någon typ av fysisk funktionsnedsättning kvar. LÄS MER

 4. 4. Miljöns betydelse för barn med rörelsehinder i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Kronström; Elin Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Fysisk miljö; delaktighet; faktorer; funktionsnedsättning; funktionshinder;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om barn med rörelsehinder. Den lägger fokus på hur barn med rörelsehinder görs delaktiga i verksamheten, hur pedagoger anpassar verksamheten och hur lokalerna anpassas. Syftet med denna studien är att öka kunskapen om barn med rörelsehinder och vilken betydelse miljön har för deras sätt att fungera i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet hos patienter med nydiagnostiserad bestående perifer facialispares

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lisa Östergren; [2018]
  Nyckelord :Facial paralysis; physical function; well-being; face expressions; communication; Facilispares; fysisk funktion; välmående; ansiktsuttryck; kommunikation;

  Sammanfattning : Perifer facialispares beror på en skada på ansiktets rörelsenerv, facialisnerven. Tillståndet för med sig ett flertal funktionella begränsningar som omfattar fysisk, psykisk och social funktion. För patienter som lider av perifer facialispares, kan förlust av dessa funktioner inverka på livskvaliteten. LÄS MER