Sökning: "fysisk inaktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade orden fysisk inaktivitet.

 1. 1. Riskfaktorer för att utveckla depression hos äldre : En systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Amanda Backefalk; Zaid Faeq Hadi; [2022]
  Nyckelord :Depression; äldre; riskfaktorer; sjuksköterska; prevention; livskvalitet; välbefinnande; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Depression är ett växande problem hos den äldre befolkningen. Depression påverkar påtagligt livskvaliteten och välbefinnandet hos individen. Samtidigt har studier visat att sjuksköterskan har bristande kunskaper om depression hos äldre. LÄS MER

 2. 2. Förskolans utemiljö : Fysisk aktivitet och rörelseglädje för ett hälsosamt liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Veronica Nyrén Carlén; Viktoria Pettersson; [2022]
  Nyckelord :förskola; utemiljö; fysisk aktivitet; rörelseglädje; hälsa; välmående; hållbar livsstil;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien handlar om fysisk aktivitet i förskolan, vad den betyder för hälsa och välmående där rörelseglädjen och utemiljön har en framträdande roll. Människor i dagens samhälle blir alltmer stillasittande, vilket ger ohälsosamma effekter på människan. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och ländryggssmärta hos studenter inom institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Staffan Montin; Daniel Wigren Fransson; [2022]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; ländryggssmärta; stillasittande; studenter;

  Sammanfattning : Introduktion: WHO rekommenderar 150 till 300 minuters måttlig fysisk aktivitet i veckan. Vår population blir i allt större utsträckning otillräckligt fysiskt aktiva och spenderar sin tid mer stillasittandes. Detta globala hälsoproblem omfattar även studenter i stor utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att förändra kost- och motionsvanor vid diabetes mellitus typ 2 - En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Marias; Julia Bergsten; [2022]
  Nyckelord :Type 2 diabetes mellitus; adults; diet; exercise; change; experiences; Diabetes mellitus typ 2; vuxna; kost; motion; förändring; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus (DM) ses som en av de snabbast växande sjukdomarna globalt där diabetes mellitus typ 2 (DMT2) står för majoriteten av alla insjuknanden av DM. Övervikt i kombination med fysisk inaktivitet är två av faktorerna som bidrar till insjuknandet av DMT2. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av livsstilsförändringar vid typ 2 diabetes : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Hjort; Elenor Mimini; [2022]
  Nyckelord :Livsstilsförändringar; Typ 2 diabetes; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Typ 2 diabetes är en av den vanligaste folksjukdomarna och är utbredd världen över hos personer i alla åldersgrupper. Ökningen av typ 2 diabetes kan kopplas till fysisk inaktivitet, övervikt samt osund kosthållning. LÄS MER