Sökning: "fysisk interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden fysisk interaktion.

 1. 1. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Nyckelord :inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Sammanfattning : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. LÄS MER

 2. 2. Skapandet av kundrelationer genom digitaliseringen : Med inriktning på redovisnings- och revisionsbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Larsson; Matilda Arlestrand; [2020]
  Nyckelord :Customer relations; Digitalization; Customization; Customer-oriented processes; Loyalty; Trust; Customer knowledge; Interaction; Kundrelationer; Digitalisering; Kundanpassning; Kundinriktade processer; Lojalitet; Förtroende; Kundkännedom; Interaktion;

  Sammanfattning : Kunder har historiskt kunnat besöka företag för att interagera och tillämpa tjänster. Idag sker en stor del av den kontakten digitalt vilket skapar nya möjligheter och begränsningar för företagen vid skapandet av kundrelationer (FAR 2016). LÄS MER

 3. 3. Are you ok app

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Peder Nilsson; Kasper Kold Pedersen; [2020]
  Nyckelord :Fall detection; GPS; Android; Xamarin; IoT Hub; Azure; Stream Analytics; Smartphone; Emergency; System; Cloud storage;

  Sammanfattning : Denna avhandling beskriver hur en smartphone-baserad larm-applikation som ger säkrare resor för cyklister och löpare kan konstrueras. Genom att övervaka och utvärdera GPS-data från telefonen över tid skickar den föreslagna applikations-prototypen, namngiven till Are You OK App (AYOKA), automatiskt SMS-meddelanden och initierar telefonsamtal till kontakter i en lista konfigurerad av användaren när densamme har råkat ut för ett fall. LÄS MER

 4. 4. Den digitala banken : En studie om digitaliseringens inverkan på kundnöjdhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Wennergren; Harnesk Simon; [2020]
  Nyckelord :Digital banking; Customer satisfaction; Digitalization; Customer experience; Digital banking; Kundnöjdhet; Digitalisering; Kundupplevelse;

  Sammanfattning : Banksektorn har genomgått omfattande förändringar till följd av digitaliseringens framväxt. Ett bredare utbud av differentierade produkter har möjliggjort för konsumenter att utföra vardagliga bankärenden på egen hand. LÄS MER

 5. 5. Hur tar man sig framåt? : En användarstudie av ett rörelsebaserat mobilspel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alva Lindhagen; [2020]
  Nyckelord :game design; interaction; gamification; movement; training; squat; usability; Speldesign; interaktion; rörelse; inomhusträning; benböj; användbarhet;

  Sammanfattning : Under de senaste tjugo åren har videospelsindustrin blomstrat och med det har det skett en ökning i antalet artiklar publicerade inom ämnet. Utvecklingen har följts av intresset för rörelsebaserade spel, där målet är att den som spelar ska utföra fysisk aktivitet samtidigt som denne har roligt. LÄS MER