Sökning: "fysisk intimitet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden fysisk intimitet.

 1. 1. STOMI OCH SEX - Hur stomiopererade upplever sex och fysisk intimitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Gometz; Hanna Flodin; [2023-03-16]
  Nyckelord :Stomi; sex; fysisk intimitet; patienterfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever cirka 35 000 personer med stomi i Sverige vilket är en stigande siffra. Att leva med stomi kan ha en stor påverkan på flera aspekter i livet, varav en central del är sex och fysisk intimitet. LÄS MER

 2. 2. Föräldraskap i Johan Tobias Sergels teckningar från 1700-talets andra hälft

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Rebecca Matarasso; [2022]
  Nyckelord :Sergel; Johan Tobias; teckning; föräldraskap; faderskap; moderskap; familj; 1700- tal; upplysningen; Rousseau; Jean-Jacques; gustavianska eran; Gustav III; Gustav IV Adolf;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hovbildhuggaren Johan Tobias Sergels teckningar av samtida föräldraskap från 1700-talets andra hälft – en dramatiskt föränderlig period i Sveriges och Europas historia, präglad av upplysningsfilosofins omvälvande framväxt. Flertalet teckningar skildrar Sergels egen familj, och kung Gustav III i relationen till sonen och tronarvingen Gustav (IV) Adolf. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter i det dagliga livet efter en viktoperation : eEn litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Erica Slonczewski; [2021]
  Nyckelord :Bariatric Surgery; Patient experiences; life style;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt World Health Organization [WHO] är övervikt och fetma ett växande hälsoproblem med global påverkan. Livsstilsförändringar som kostomläggning, beteendeterapi och ökad fysisk aktivitet är viktiga verktyg för att hjälpa patienterna att uppnå en viktnedgång men idag är viktoperationer den mest effektiva metoden mot fetma. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenhet av att leva med könsstympning och påverkan på hälsan och välbefinnande : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Irina Kovacs; Mihaela-Gabriela Mata; [2020]
  Nyckelord :female genital mutilation; health; sexual health; well-being; könsstympning; hälsa; sexuell hälsa; välbefinnande;

  Sammanfattning : BACKGROUND Female genital mutilation is a traditional procedure that harms women's and girls' health globally, based on a social construct in which women are seen as private property of men and are considered objects that meet men's sexual needs. PURPOSE The purpose of the study was to describe how women who have been subjected to genital mutilation experience health, mental and social well-being. LÄS MER

 5. 5. So Far Away, Yet So Close : A Study on How Intimacy Is Attempted to Be Produced in Girlfriend Roleplay ASMR Videos on YouTube

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Dalia Abdallah; Madlén Engström; [2020]
  Nyckelord :intimacy; digital intimacy; ASMR; girlfriend roleplay ASMR; ASMRtists; intimitet; digital intimitet; ASMR; flickvänsrollspels-ASMR; ASMRtists;

  Sammanfattning : This study examines how ASMRtists, people that create ASMR videos, attempt to create intimacy in their videos on YouTube. ASMR stands for Audio Sensory Meridian Response and is a tingling sensation within the body that can be triggered by various stimuli, such as visuals and sounds. LÄS MER