Sökning: "fysisk kapacitet"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden fysisk kapacitet.

 1. 1. Styrka eller kondition: vad avgör hjärtpatienters självförmåga till fysisk aktivitet? : En kvantitativ studie om kranskärlspatienters fysiska kapacitet och självförmåga till fysisk aktivitet efter genomförd hjärtrehabilitering samt en jämförelse mellan kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Fanny Amoranitis; Agnes Planck; [2021]
  Nyckelord :Heart rehabilitation; self-efficacy; physical activity; coronary artery disease; physical capacity; gender; Hjärtrehabilitering; självförmåga; fysisk aktivitet; kranskärlssjukdom; fysisk kapacitet; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund För patienter med kranskärlssjukdom rekommenderas hjärtrehabilitering och regelbunden fysisk träning som en viktig del av behandlingen. Dessa patienter är ofta påverkade både fysiskt och psykologiskt av sin sjukdom vilket kan vara utmanande för en hälsoförändring. LÄS MER

 2. 2. Vitamin D supplementering i fysiskt prestationshöjande syfte hos atleter med låga vitamin D nivåer eller birsttillstånd : En systematisklitteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Meldin Idriz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tillskott av vitamin D är rekommenderat för att garantera en optimal fysisk prestation, särskilt då brist på vitamin D är förekommande, även hos atleter. Det uppskattas att en miljard människor i världen har brist. LÄS MER

 3. 3. Jordbruksmarkens värde inför en oviss framtid : En kvalitativ studie om exploateringen av svensk jordbruksmark

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Karin Magnusson; [2020]
  Nyckelord :jordbruksmark; livsmedelstrygghet; klimatförändringar; adaptiv kapacitet; fysisk planering;

  Sammanfattning : Ur både ett globalt och lokalt perspektiv så exploateras varje år stora arealer jordbruksmark till följd av en ökande urbanisering. Denna utveckling sker samtidigt som en ökande befolkning och klimatförändringar förutspås sätta tillgången till brukbar mark och produktionen av livsmedel under allt större press. LÄS MER

 4. 4. Fysisk träning och beteendeförändring vid hjärtsjukdom : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nichlas Lantz; Sebastian Malmström; [2020]
  Nyckelord :Aerobic capacity; Behavior; Continuous training; Effect of training; VO2peak; Aerob kapacitet; Beteende; Kontinuerlig träning; Träningseffekt; VO2peak;

  Sammanfattning : Background: A crucial part of rehabilitation of cardiovascular disease is to increase aerobic capacity. High intensity intervals are an emerging field in cardiac rehabilitation. Adhering to physical training has been shown to be quite hard for these patients. LÄS MER

 5. 5. EFFEKTER AV FYSISK TRÄNING HOS PERSONER MED DUCHENNES-,  BECKERS OCH LIMB-GIRDLE MUSKELDYSTROFI : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kim Selberg; Rickard Sundlöf; [2020]
  Nyckelord :Treatment Physical therapy Muscle dystrophies Systematic review Duchennes; Behandling Fysioterapi Muskeldystrofier Systematisk litteraturstudie Duchennes;

  Sammanfattning : Background: There is currently no curative treatment method for muscular dystrophy. Physical therapy is extremely important for maintaining the physical functions and delaying the breakdown of muscles that occurs in the affected. Theories say low-intensity training produces positive effects, while high-intensity training speeds up muscle breakdown. LÄS MER