Sökning: "fysisk makt"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden fysisk makt.

 1. 1. Patientens upplevelse av fysisk beröring i omvårdnad – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Fridén; Yrsa Söderlund; [2020-06-26]
  Nyckelord :Beröring; patientupplevelse; omvårdnad; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Fysisk kontakt är nödvändig i omvårdnad, trots det är patientupplevelsen av attbli fysisk berörd av vårdpersonal bristfälligt beskriven i litteraturen. Beröringenkommunicerar oavsett hur den används och den kan användas både för att utföra procedurerinom omvårdnad men också expressivt för att uttrycka känslor. LÄS MER

 2. 2. Strategier i krympande kommuner : En fallstudie av Vingåkers kommun

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Martin Sterner; [2020]
  Nyckelord :Tillväxt; krympande kommuner; befolkningsminskning; strategier; rationalitet; regler; makt;

  Sammanfattning : Tillväxtbaserade strategier har i svensk och internationell forskning ifrågasatts som lösningen på utmaningarna krympande städer och regioner ställs inför. I vissa fall bedöms tillväxtbaserad planering snarare göra mer skada än nytta på utsatta platser. LÄS MER

 3. 3. Planeringens makt : en utforskande studie om maktstrukturer och det offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Astrid Barla; [2020]
  Nyckelord :Maktstrukturer; Social hållbarhet; Översiktsplanering; Demokrati; Segregation; Institutionalisering;

  Sammanfattning : This study aims to explore how Swedish comprehensive planning discusses different claims to power and also which claims are able to impact the public space. The study also seeks to examine how underlying power structures are affected by municipal comprehensive planning and how modern-day planning manages inequalities between different demographic groups. LÄS MER

 4. 4. Barns möjlighet till inflytande på fritidshem -En studie om maktutövning och barns inflytande.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Oskar Nilsson; Hampus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Pastoral makt; Disciplinär makt; Inflytande; Fysisk aktivitet; Fritidshem;

  Sammanfattning : Inflytande på fritidshemmet är för många en självklarhet och fritidshemmets innehåll ska präglas utav elevernas intresse. Studien undersöker maktutövning mellan fritidspedagoger och elever kopplat till inflytande. LÄS MER

 5. 5. Patientens erfarenhet av egenvård vid hjärt-kärlsjukdomar - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Eminé Berisha; Evelina Wallin; [2020]
  Nyckelord :cardiovascular disease; literature review; patients; self-care; self-efficacy.; Egenvård; hjärt och kärlsjukdom; litteraturöversikt; patienter; självförmåga.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under år 2016 dog 17.9 miljoner människor av hjärt- och kärlsjukdomar vilket innebär 31 procent av alla dödsorsaker i hela världen. Hjärt-och kärlsjukdomar var den vanligaste dödsorsaken i Sverige år 2018 bland både män och kvinnor. LÄS MER