Sökning: "fysisk miljö arbetsterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden fysisk miljö arbetsterapi.

 1. 1. Tillgänglig utbildning för personer som använder rullstol -En studie om fysiska miljöhinder vid Lunds universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Filippa Einarsson; Sara Kvick; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighet; rullstol; delaktighet; funktionsnedsättning; universitet; miljöhinder; fysisk miljö; arbetsterapi; Arts and Architecture; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att personer som använder rullstol ska kunna delta i utbildning på högre nivå krävs en tillgänglig miljö. Syfte: Syftet var att bedöma den fysiska tillgängligheten i undervisningslokaler vid Lunds Universitet för personer som använder rullstol. LÄS MER

 2. 2. Hur hund som stöd kan främja välbefinnande och aktivitet i vardagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Jenny Karlsson; Susanne Larsson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsterapi; assistanshund; social tjänstehund; aktivitetsfrämjande; fysisk aktivitet; självständighet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund Relationen mellan människa och djur har debatterats och forskats om under lång tid liksom vilka effekter djur kan ha på människans välmående. Hundar har med goda resultat använts inom vårdrelaterade miljöer och används fortfarande av många människor som stöd i vardagliga aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Möjliggöra aktivitet för personer med demens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Carl-Tomas Stenberg; Tobias Westermark; [2017]
  Nyckelord :Aktivitet; Arbetsterapi; Intervention; MOHO; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en komplex funktionsnedsättning som kommer ha en prevalens på 130 miljoner år 2050. Den ökade förekomsten av demens ställer krav på team som jobbar inom vården. Teamen inom vården kommer att behöva samarbeta effektivt och jobba med aktivitetsbaserade interventioner som bevisats vara kostnadseffektiva. LÄS MER

 4. 4. Allas rätt att träna – tillgänglighet på träningsanläggningar för rullstolsburna personer i södra Skåne

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Sofie Nilsson; Hanna Olsson; [2016]
  Nyckelord :Tillgänglighet; rullstol; miljöhinder; fysisk miljö; arbetsterapi; träning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Personer med funktionsnedsättning är mindre fysiskt aktiva än den övriga befolkningen i Sverige. Hinder i den fysiska miljön är en påverkande faktor för rullstolsburna personers aktivitetsutförande. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapi som kompletterande stödinsats på svenska skolor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Anna Wihlborg; Julia Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Arbetsterapeutiska interventioner; Social miljö; Fysisk miljö; Kulturell miljö; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Pedagogik; Skolaktiviteter; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Inom skolverksamheten utomlands arbetar arbetsterapeuter med att ge individuella insatser till elever med särskilda behov för att de på ett tillfredställande sätt ska fungera i skolaktiviteter, samt stödja och handleda läraren i deras arbete. Att anställa arbetsterapeuter på skolor i Sverige är inte lika vanligt, utan insatser för elever med särskilda behov görs av specialpedagog/speciallärare. LÄS MER