Sökning: "fysisk och social miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade orden fysisk och social miljö.

 1. 1. Att älska en kriminell : En kvalitativ studie kring den psykiska och fysiska konsekvensen av att ingå i en relation med en yrkeskriminell

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Vidana; Syed Naim Bari; [2024]
  Nyckelord :Stigmatisation; discrimination; social exclusion; career criminal; KASAM; trauma and posttraumatisk stressyndrom PTSD .; stigma; diskriminering; social exkludering; yrkeskriminell; KASAM; trauma och posttraumatisk stressyndrom PTSD .;

  Sammanfattning : Vad är det som gör att kvinnor attraheras av män med kriminella anknytningar, och vad får dessa kvinnor att kvarstå i förhållandet trots att de upplever fysisk och psykiska påfrestningar? Samspelet mellan våld och kärlek är inte ett nytt fenomen, men som kan leda till olika typer av problematik. Teoretiskt sett baseras studien på ett psykologiskt perspektiv och belyser konceptet av stigma, KASAM och PTSD. LÄS MER

 2. 2. Creating safe, lively and attractive street spaces in city centres : A case study of Nygatan and Järnagatan in Södertälje

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Bakhaya Jeanette; Felicia Norlin; [2023]
  Nyckelord :sustainability; safe; alive; attractive; street space; city centre; street; design; urban form; mobility; environment; social; enjoyment; movement; public places; pedestrian friendly; hållbarhet; trygg; levande; attraktiv; gaturum; stadskärna; gata; utformning; stadsform; mobilitet; miljö; socialt; njutning; rörelse; offentliga platser; gångvänligt;

  Sammanfattning : Throughout time, cities have been built in different ways and city structures can look different in different places in the world. The urban planning ideal has changed and small narrow alleys in the city have today been replaced by large roads adapted for cars. LÄS MER

 3. 3. Den psykosociala miljöns inverkan på patienters återhämtning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Jonsson; Victoria Kemp; [2023]
  Nyckelord :environment; general literature-overview; patients’ experiences; psychosocial; recovery; recovery process.; allmän litteraturöversikt; miljö; patienters erfarenheter; psykosocial; återhämtning; återhämtningsprocess.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier påvisar att fysisk miljö främjar patienters återhämtning vid utformning som en läkande miljö. Patienters erfarna trygghet, kontroll och välmående i en läkande miljö gynnar återhämtningen. LÄS MER

 4. 4. Behöver ytterstaden bli innerstaden för att vara socialt hållbar? : En fallstudie av Husbys utemiljöer

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Julia Engel; Emma Ramstedt; [2023]
  Nyckelord :Million Homes Programme; public spaces; outdoor environment; social sustainability; urbanity; Miljonprogrammet; offentliga rum; utemiljö; social hållbarhet; stadsmässighet;

  Sammanfattning : Miljonprogramsområden karaktäriseras i många fall av en enformig bebyggelse, storabostadsgårdar, trafikseparering och mycket grönska. Dessa områden är i behov avupprustning, både invändigt men även i den offentliga miljön. Idag råder ett stadsmässigtideal inom stadsplanering. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska miljöns påverkan på segregation och utanförskap : En jämförande fallstudie av Skäggetorp och Vallastadens fysiska gestaltning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Herman Herlitz Rydergård; Axel Strandberg; [2023]
  Nyckelord :Barriers; Barrier effects; Segregation; Vallastaden; Skäggetorp; Designed living environment; Physical environment; Barriärer; Barriäreffekter; Segregation; Vallastaden; Skäggetorp; Gestaltad livsmiljö; Fysisk miljö;

  Sammanfattning : Denna rapport syftar till att genomföra en jämförande fallstudie mellan Vallastaden och Skäggetorps fysiska miljö, där vi undersökt påverkan på segregation och utanförskap. Vi grundar undersökningen i planeringsidealen som präglat Vallastaden och Skäggetorps fysiska miljö. LÄS MER