Sökning: "fysisk säkerhetsnyckel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fysisk säkerhetsnyckel.

  1. 1. Rättssäker autentisering vid digitala examinationer på distans för högre utbildning

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

    Författare :Camilla Norberg; Lovisa Larsen; [2022]
    Nyckelord :Digital tentamen; rättssäkerhet; autentisering; multifaktorautentisering; fysisk säkerhetsnyckel; YubiKey;

    Sammanfattning : Studien ämnar att undersöka utmaningar i relation till rättssäkerhet vid digitala examinationer på distans för högre utbildning. Genom att undersöka vilka utmaningar som finns i dagsläget presenteras ett lösningsförslag till de utmaningar relaterade till autentisering av studenter. LÄS MER