Sökning: "fysisk samvaro"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden fysisk samvaro.

 1. 1. A Game of Phone Tag : A qualitative study of women living away from loved ones

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jessica Hansson; Eveline Wester; [2021]
  Nyckelord :Female expats; Co-presence; Feeling scripts; COVID-19; Sweden; Kvinnliga expats; Co-presence; Feeling scripts; COVID-19; Sverige;

  Sammanfattning : In today’s globalized world leaving one’s country of origin to move abroad has become more common,which often results in families and loved ones living apart from each other. This qualitative study aimsto explore professional women’s experiences of living abroad and their ways of coping with being awayfrom their loved ones. LÄS MER

 2. 2. Hur äventyrsidrotter kan bidra till hälsa och välbefinnande : En kvalitativ litteraturstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Stina Croné; [2021]
  Nyckelord :adventure sports; health; well-being; äventyrsidrott; hälsa; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Traditionellt har litteraturen i äventyrsidrott varit inriktad på risker och/ eller fysiskt eller emotionellt obehag. Det finns dock ett växande utbud av litteratur där hälsa och välbefinnande är i fokus. Det finns även studier som främjar positiva resultat, där betydelsen av autonomi och personlig relevans lyfts fram. LÄS MER

 3. 3. The Loss of Chaos : Figurational Togetherness with Digital Distance Work

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anton Nyström; [2021]
  Nyckelord :mediatization; figurations; digitalization; work; distance work; COVID-19; physical copresence; mediatization; figurations; digitalisering; arbete; distansarbete; COVID-19; fysisk samvaro;

  Sammanfattning : During the COVID-19 pandemic, many organizations and employees suddenly became increasingly reliant on digital technologies to safely continue work. In this master’s thesis, I tried to understand how such rapid change could be understood when compared to wider, more gradual processes of intensifying media reliance. LÄS MER

 4. 4. Ålderspensionärers upplevelse av förändringar i vardagsaktiviteter utifrån rekommendationer och restriktioner införda under Covid-19 pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Niklas Eriksson; Mikael Forss; [2021]
  Nyckelord :Corona pandemic; Covid-19; activity; senior citizen; adaptation; occupational therapy; experience; Coronapandemi; Covid-19; aktivitet; pensionärer; anpassning; arbetsterapi; upplevelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur äldre personer upplever att deras vardagsaktiviteter påverkats av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner som infördes i samband med Coronapandemin. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design. LÄS MER

 5. 5. Kontoret bra, men hemma bäst? -En kvalitativ studie om distansarbetets inverkan på socialsekreterares arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Åsa Johansson; Ahmed Kheniab; [2020]
  Nyckelord :Teleworking; social worker; relationship; social service; digital communication; social support; demand-control-support; symbolic interactionism; communication theory; Distansarbete; socialarbetare; relationer; socialtjänst; digital kommunikation; socialt stöd; krav-kontroll-stöd; symbolisk interaktionism; kommunikationsteori.;

  Sammanfattning : As a consequence of the Covid-19 global pandemic, many occupational groups have been forced to readjust to teleworking. This has resulted in meetings held through different digital platforms, such as smartphones and video-meetings, instead of seeing each other physically face-to-face. LÄS MER