Sökning: "fysisk teater"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden fysisk teater.

 1. 1. Rörelsens plats, i skuggan av texten. - En undersökning om hur en kan skapa större utrymme för fysiskt utforskande i en repetitionsprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aviva Wrede; [2023-07-03]
  Nyckelord :Skådespeleri; rörelsearbete; fysisk teater; skådespelarmetod; skådespelarteknik; dramatik; teatertraditioner; movement; fysisk gestaltning; teater; podcast; kroppslig gestaltning; physical theatre; avantgardism; experimentell teater; teatermodernismen; repetitioner; rehearsal;

  Sammanfattning : Hur kan man skapa ett större utrymme för fysiskt undersökande under en repetitionsprocess på teatern? Utifrån egna erfarenheter som skådespelare har jag lagt märke till att fysiskt undersökande och dess potential generellt sett ej tas tillvara under repetitionprocesser. Väldigt ofta står texten i fokus och rörelsen blir sekundär. LÄS MER

 2. 2. Blir det en fars att spela fars? En musikalartists jakt på skådespelarverktyg inom genren fars

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Simon Rubin; [2023-02-20]
  Nyckelord :fars; komedi; fysisk teater; verktyg; timing; tydlighet; roligt; teknik; löjlighet;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöker jag som musikalartist om jag kan bli en bättre farsskådespelare genom att hitta och tillämpa skådespelarverktyg inom genren fars. Det gjorde jag genom att först spela in en farsscen med de skådespelarverktyg jag redan hade innan undersökningen. LÄS MER

 3. 3. Hur kan fysisk teater integreras i Virtual Reality för att främja kroppsligt berättande?

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Johan Liljeberg; Anton Bjäreborn; [2021]
  Nyckelord :Virtual Reality VR ; Physical theater; Physical storytelling; Sense of Embodiment; Virtual Reality VR ; Teater; Kroppsligt berättande; Sense of Embodiment;

  Sammanfattning : Artikeln behandlar blandningen av fysisk teater och Virtual Reality(VR) och ämnar att besvara vilka fördelar kroppsligt berättande kan generera ur en digital miljö. Sammanhangen och kopplingarna leder till en diskussion hur VR som medieform kan liknas vid en teatermask som främjar kroppslig berättande. LÄS MER

 4. 4. En kulturell och kommersiell teater : En differentieringsstrategi mot E-handeln

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mette Richardson; Siri Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Differentiation; High-End; Department stores; Nordiska Kompaniet; E-commerce; Physical offer; The Five Product Levels; Intangible assets; Symbols; Customer Loyalty; Brand.; Differentiering; High-End; Varuhus; Nordiska Kompaniet; E-handel; Fysiskt erbjudande; The Five Product Levels; Immateriella värden; Symboler; Kundlojalitet; Varumärke.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån intern strategi och anställdas uppfattning undersöka hur ett varuhus ​inom High-End-segmentet arbetar med att differentiera sitt fysiska erbjudande. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka huruvida detta skulle kunna vara ett sätt att bemöta den ökade konkurrensen från E-handeln. LÄS MER

 5. 5. Skapa magi

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Dana Lötberg; [2017]
  Nyckelord :Magi; Barnföreställning; Ljusdesign; Konstnärlig forskning; Fokusgrupper; Hermeneutisk fenomenologi;

  Sammanfattning : Vad är magiskt? Och hur kan magi skapas på en scen? I mitt examensarbete var jag i roll av ljusdesigner med i skapandet av en barnföreställning. Föreställningen befann sig i gränslandet mellan ljus- och ljudinstallation, koreografi och fysisk teater. LÄS MER