Sökning: "fysiska åldrandet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden fysiska åldrandet.

 1. 1. MÄN SOM ÄR 65 ÅR ELLER ÄLDRES UPPLEVELSER AV KOMMUNALA TRÄFFPUNKTER - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Frida Gustafsson; Elin Högstrand; [2017-05-31]
  Nyckelord :Older men; participation; municipal meeting places;

  Sammanfattning : BakgrundGruppen äldre män över 65 år ökar hela tiden i antal och åldrandet innebär en större risk att drabbas av ohälsa och funktionsnedsättningar. Gruppen äldre män utgör därför en riskgrupp för ohälsa. Arbetsterapins grundtanke är att delaktighet i aktivitet är hälsofrämjande. LÄS MER

 2. 2. Äldre individer som bor på särskilda boenden och deras upplevelse av att utföra fritidsaktiviteter : - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Angelica Praetorius Holmgren; Anna Thörnqvist; [2017]
  Nyckelord :Ageing; Surrounding Environment; Social Environment; Well-Being; Activity; Åldrande; Omgivningens betydelse; Social miljö; Välbefinnande; Aktivitet;

  Sammanfattning : Åldrandet resulterar vanligtvis i fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar vilket påverkar äldre individers möjlighet att utföra fritidsaktiviteter. Det är viktigt att möjliggöra utförande av fritidsaktiviteter för individer som bor på särskilt boende eftersom de har visat sig ha en god effekt på såväl deras fysiska som psykosociala hälsa. LÄS MER

 3. 3. Hur äldres sexualitet och sexuella hälsa är kopplade till deras livskvalitet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elsa Heinrich; Amanda Johansson; [2016]
  Nyckelord :Elderly sexuality sexual health quality of life; livskvalitet sexualitet sexuell hälsa äldre;

  Sammanfattning : Sexualiteten och den sexuella hälsan är en grundpelare i att varje människas individualitet. Det finns ett fördomsfullt synsätt angående äldre och deras sexualitet där gruppen blir betraktade som asexuell. Ämnet är tabubelagt och det föreligger relativt lite kunskap kring det. LÄS MER

 4. 4. Accelerated degradation of bipolar plates in the PEMFC

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Marcus Eriksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aging of bipolar plates in the polymer electrolyte membrane fuel cell was evaluated using different accelerated degradation tests. From previous studies, it is well known that the startups and shutdowns of a polymer electrolyte membrane fuel cell is the primary cause of fuel cell component degradation. LÄS MER

 5. 5. Djurs inverkan på den psykiska hälsan hos äldre

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Linnea Frick; Kajsa Granstrand; [2016]
  Nyckelord :Djurassisterade interventioner; djurägande; psykisk hälsa; äldre; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi blir allt äldre vilket medför ett ökat antal äldre människor. Vid åldrandet sker bland annat kognitiva och kroppsliga förändringar som kan påverka den psykiska hälsan till det sämre. Till följd av detta kan äldre uppleva sänkt livskvalitet. Därför behövs omvårdnad i syfte att stärka äldres psykiska hälsa. LÄS MER