Sökning: "fysiska butiker"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade orden fysiska butiker.

 1. 1. Digitalisering av den fysiska handeln. En kvalitativ studie om hur butiker inom sällanköpsvaruhandeln använder & uppfattar tekniska analysverktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Skoog; Marie Ryman; [2022-02-16]
  Nyckelord :digitalisering; fysiska butiker; analysverktyg; kamerateknik; omnichannel;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur tekniska analysverktyg används och uppfattas av respondenter inom sällanköpsvaruhandeln. Ett möjligt analytiskt verktyg är en kamerateknik som kan omvandla konsumentbeteende till statistik. LÄS MER

 2. 2. Kommer den passa? : En triangulär studie om hur svenska konsumenters digitala konsumentupplevelse påverkas av storleksguider och miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Fredrik Lavesson; Dond Mahmoud; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; E-commerce; Size Guides; Digital Consumer Experience; Environmental Impact; Sweden; Swedish Consumers; Fashion; Digitalisering; E-handel; Storleksguider; Digital Konsumentupplevelse; Miljöpåverkan; Sverige; Svenska Konsumenter; Mode;

  Sammanfattning : Med digitaliseringens framfart har detaljhandel inom mode-industrin till stor del gått från fysiska butiker till e-butiker eller flerkanalig försäljning. Detta har skapat ett problem där konsumenter som handlar kläder online stöter på en osäkerhet när det kommer till storlekar. LÄS MER

 3. 3. Online i offline : En studie om hur digital integration i butiker förändrar köpbeteenden hos konsumenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Brandt; Elisabeth Hagman; [2022]
  Nyckelord :Omnichannel; detaljhandeln; köpbeteende; upplevelse; inställning; tillgänglighet; tid;

  Sammanfattning : Det finns mer integrerade inslag av digital teknik i fysiska butiker inom detaljhandeln. Tidigare forskning har visat att inslagen har primärt resulterat i en positiv inställning hos konsumenter. I denna kvalitativa studie undersöks hur konsumenters köpbeteende förändras utifrån den ökade digitala integrationen. LÄS MER

 4. 4. Sinnesmarknadsföring inom modebranschen : En studie om sinnesmarknadsföring i fysiska klädbutiker ur ett konsumentperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Sofia Carlsson; Isabella Sahlgaard; [2022]
  Nyckelord :Sensory marketing; Fashion industry; Consumer experience; Physical stores; Sinnesmarknadsföring; Modebranschen; Konsumentupplevelser; Fysiska butiker;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om sinnesmarknadsföring i fysiska butiker inom modebranschen och den utgår från konsumentens perspektiv. Syftet med studien är att analysera hur konsumenter upplever sinnesmarknadsföring i fysiska butiker inom modebranschen. Studien undersöker även hur de olika sinnena kan påverka konsumenternas köpintention. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av e-handelns hittbarhet : En kvalitativ studie om global och lokal navigation avseende UX och hittbarhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sara Berggren; Beatrice Tham; [2022]
  Nyckelord :Navigation; UX; Findability; E-commerce; Information Foraging; Navigation; Användarupplevelse UX ; Hittbarhet; E-handel; Informationssökning;

  Sammanfattning : Detaljhandeln har under en längre tid gjort en förflyttning från fysiska butiker till internetbaserad handel, så kallad e-handel. Sedan år 2020 har e-handeln ökat med 60 procent som följd av coronapandemin. LÄS MER