Sökning: "fysiska förutsättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 976 uppsatser innehållade orden fysiska förutsättningar.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av digitala vårdmöten inom diabetesvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Schagerlind; Magdalena Stosic; [2021-04-23]
  Nyckelord :Digitala vårdmöten; diabetesvård; diabetes mellitus; sjuksköterska; erfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a disease that involves repeated and long-term patient – caregiver relationships – where the diabetes nurse should provide continuity, support and guidance for patients with diabetes mellitus. Digital healthcare meetings aim to help people achieve good and equal health and welfare. LÄS MER

 2. 2. Kontorsarbetares upplevelser av förutsättningar för att arbeta ergonomiskt : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Filip Bergkvist; Emil Marschall; [2021]
  Nyckelord :physiotherapy; office; behavioral medicine; workstation; sedentary behavior; fysioterapi; kontor; beteendemedicin; arbetsstation; stillasittande beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontorsarbetare är arbetare som tillbringar delar eller större delar av arbetstiden stillasittandes framför en dator. Stillasittandet har negativa effekter fysiskt, psykiskt och socialt. Dem här delarna innefattas även i begreppet ergonomi där man ska anpassa arbete och miljö efter människans förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karolina Wingård; [2021]
  Nyckelord :livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Sammanfattning : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. LÄS MER

 4. 4. Trygga föräldrar ger trygga barn. : Barnsjuksköterskors upplevelser av att samskapa omvårdnad tillsammans med barn och föräldrar. En intervjustudie.

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jessica Ryberg; Petra Tjärner; [2021]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; barnonkologi; intervju; omvårdnadsprocedur; samskapande omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar cirka 370 barn och ungdomar under 18 år i Sverige i cancer. De kommer att genomgå många, svåra och okända omvårdnadsprocedurer. Barnsjuksköterskan kan genom samskapande omvårdnad skapa förutsättningar så omvårdnadsproceduren upplevs positiv av barnet. LÄS MER

 5. 5. Vuxnas upplevelser av att ha en stomi : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sihame Boudjeddaine; Tale Al-Sallom; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stomi är en kirurgisk öppning i bukväggen där gaser och tarminnehåll avleds. En stomi kan medföra flera komplikationer som påverkar hälsan. Hälsa är en mänsklig rättighet och sjuksköterskan har ett ansvar att främja hälsan och bedriva personcentrerad omvårdnad utifrån en holistisk människosyn. LÄS MER