Sökning: "fysiska konsekvenser av cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden fysiska konsekvenser av cancer.

 1. 1. Kvinnors kroppsuppfattning efter mastektomi till följd av bröstcancer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anja Crafoord; Pamela Francis; [2020]
  Nyckelord :Mastectomy; Body Image; Breast Cancer; Experience; Women; Mastektomi; Kroppsuppfattning; Bröstcancer; Upplevelser; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och var tionde kvinna förväntas att insjukna någon gång under sin livstid. Många kvinnor behöver genomgå mastektomi som en del av bröstcancerbehandling vilket kan innebära en förändrad livssituation där fysiska och psykiska konsekvenser i form av kronisk- och fantomsmärta eller depression och ångest kan upplevas. LÄS MER

 2. 2. Cytostatikabehandling vid konstaterad bröstcancer - Illabefinnande och dess bidragande faktorer bland kvinnor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Broberg; Amanda Petersson; [2019-08-02]
  Nyckelord :bröstcancer; cytostatikabehandling; illabefinnande; biverkningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en av de äldsta sjukdomarna som finns beskrivna i historien och bröstcancer är idag en allvarlig men vanlig sjukdom som drabbar många kvinnor. Bröstcancer finns i olika stadier och kan behandlas med bland annat cytostatikabehandling. LÄS MER

 3. 3. När livet får en plötslig vändning : Unga vuxnas upplevelser och erfarenheter av att leva med cancer vid diagnos och under behandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emilie Lundgren; Mathilda Larsson; [2019]
  Nyckelord :unga vuxna; upplevelser; diagnos; behandling; lidande; välbefinnande;

  Sammanfattning : Cancer är en sjukdom där antalet drabbade unga vuxna ökar mer än någon annan åldersgrupp. Riskfaktorer är oftast kopplade till människans levnadsvanor och behandling kan bland annat ske genom strålning, operation och läkemedel. LÄS MER

 4. 4. Att drabbas av bröstcancer : Kvinnans erfarenheter - En studie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Frida Karlsson; Melissa Zahirovic Bana; [2019]
  Nyckelord :Breast cancer; Experience; Life s Context; Nursing; Woman; Bröstcancer; Erfarenheter; Kvinna; Livssammanhang; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste förekommande cancerformen hos kvinnor i Sverige. Delaktighet upplevs som en central del för att sjuksköterskan ska kunna erbjuda en personcentrerad vård som främjar hälsa och lindrar lidande och detta är av vikt då bröstcancerbehandlingen medför negativa konsekvenser på det fysiska och psykiska måendet. LÄS MER

 5. 5. ”Vet inte om jag någonsin kommer bli densamma?” : Unga vuxnas upplevelser och erfarenheter av att ha överlevt cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Isabell Karlsson; Sandra Werner Johansson; [2018]
  Nyckelord :canceröverlevare; unga vuxna; upplevelser; erfarenheter; uppföljningsvård;

  Sammanfattning : Cancer är idag en av våra vanligaste folksjukdomar. Varje år drabbas 800 personer mellan 15-29 år. Det finns flera orsaker för att cancer ska utvecklas där rökning är en av de vanligaste riskfaktorerna. Behandlingar inom cancervård är bland annat strålning, cytostatika och kirurgi. LÄS MER