Sökning: "fysprofilen resultat"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden fysprofilen resultat.

 1. 1. Kravprofil för basketlandslagsungdomar i Sverige : en deskriptiv studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maja Hofman; Jennifer Olsson; [2019]
  Nyckelord :Basketboll; Fysioterapi; Fysprofilen; Ungdomslandslagsspelare;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Genom att testa basketspelarens fysiska prestation belyses eventuella brister och förenklar skadepreventionsarbetet för fysioterapeuter. Alla ungdomslandslagsspelare mellan 16-20 år kallas av Svenska basketbollförbundet (SBBF) för att göra Fysprofilen. LÄS MER

 2. 2. Fystester för paraidrottare : Modulering, anpassning och utvärdering av Svenska Olympiska Kommitténs fysprofil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Matilda Berg; Johanna Norlén; [2017]
  Nyckelord :Cerebral Pares; funktionsnedsättning; fystester; paraidrottare; pares;

  Sammanfattning : Introduktion: Runt om i Sverige finns olika idrottslabb som utför fystester. Det finns krav på idrottsrörelsen för att utveckla parasporten och till vår kännedom finns ingen fysprofil publicerad för personer med funktionsnedsättning. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan prestation i fystester och prestation på basketplan hos svenska ungdomslandslagsspelare i basket

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :André Wredlert; [2016]
  Nyckelord :Basketspelare; Fysprofilen; prestation; fystester;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysprofilen är Sveriges Olympiska Komittés (SOK) verktyg för att testa deras topp- och talangidrottare. Tidigare studier har visat att man kan förutspå basketprestation med olika typer av fystester där aerob kapacitet och styrka i både nedre och övre extremitet var signifikanta prediktorer. LÄS MER

 4. 4. Svenska seglares fysiska kapacitet mätt med Sveriges Olympiska Kommittés Fysprofil

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Calle Jr Johansson; [2015]
  Nyckelord :Segling; tränarlänksegling;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att beskriva svenska elitseglares fysiska kapacitet mätt med Sveriges Olympiska Kommittés Fysprofil.MetodFjorton svenska seglare på elitnivå, fem kvinnor och nio män, inkluderades i studien för att genomgå Svenska Olympiska Kommitténs Fysprofil, innehållande följande tester; roddergometer, brutalbänk, chins, greppergometer, knäböj med skivstång, bänkdrag, squat jump och counter movement jump med armsving. LÄS MER

 5. 5. Fysprofilen hos puckelpiståkare på elitnivå och en jämförelse av fysisk prestation över tid

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jan Koutromichalis; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AimThe aim of the present study was to evaluate physical performance according to “fysprofilen” in skiers of the Swedish mogul ski team and to compare their physical performance at three test occasions during one year.MethodsAll eight elite mogul skiers at the Swedish national mogul ski team during the seasons 2011/2012 and 2012/2013 participated voluntarily in this study. LÄS MER