Sökning: "gängkriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet gängkriminalitet.

 1. 1. Bilden av förorten i samhällskunskapen. En diskursanalytisk studiem om hur gymnasieelever i Göteborg beskriver hur samhällskunskapsundervisningen konstruerar bilden av deras bostadsområde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Falkfält; [2020-06-18]
  Nyckelord :samhällskunskap; diskurser; förorten; subjektspositioner; den Andre; Intervjustudie;

  Sammanfattning : Gängkriminalitet, bilbränder och öppen droghandel har under de senaste åren varit den bild av förorten som fått mest utrymme i media. Förorten och i synnerhet miljonprogrammen har sedan de byggdes betraktats som en plats avskilt det svenska majoritetssamhället. LÄS MER

 2. 2. ETT GÄNG DEFINITIONER En diskursanalys om medias framställning av gängkriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Västilä; John Widerfjell; [2020-01-15]
  Nyckelord :gang related crime; organized crime; discourse analysis; social constructivism; media; criminality; social problems.;

  Sammanfattning : According to politicians, experts and journalists a wave of gang related crime has washed over Sweden and is a threat to the country’s safety, welfare and unity. With media as a tool, it is described both as a social problem as well as an urgent national crisis. This essay concerns discourses on the portrayal of gang related crime in the media. LÄS MER

 3. 3. Konsten att gestalta kriminalitet - En diskursanalys av svensk medias gestaltning av organiserad brottslighet i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniella Jagarinac; [2020]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; gängvåld; gängkriminalitet; organiserad kriminalitet; kriminella nätverk; van Dijk; gestaltningsteori; Malmö; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 26th of August 2019 Karolin Hakim was executed. Newspapers quickly established that she fell victim to the organized crime in Malmö. Later the same year, a fifteen-year-old boy died in a shooting outside a restaurant in the same city. These events contributed to the launching of multiple operations within the Swedish police department. LÄS MER

 4. 4. Hur framställs problemet i 34-punktsprogrammet?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Jamison; Vera Holm; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats används Carol Bacchis metod “Whats the problem represented to be” för att undersöka hur problemet framställs i regeringens 34 åtgärder mot gängkriminaliteten. Denna poststrukturalistiska metod har inspirerats av Foucaults diskursanalys och grundas på premissen att vi styrs genom problemframställningar. LÄS MER

 5. 5. Gängkriminalitet : Riksdagspartiernas syn på brottsförebyggande åtgärder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Frank; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study, the Swedish parliamentary parties' views on crime prevention measures in relation to gang crime are presented. The effective measures to solve gang crime described in research are based on information from the Crime Prevention Council, which later are compared with each parliamentary parties' view on gang crime. LÄS MER