Sökning: "gängkriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet gängkriminalitet.

 1. 1. "Hade vi satsat på det förebyggande arbetet i god tid så hade vi inte behövt släcka bränder som vi gör i dagsläget." - En kvalitativ studie om socialarbetares syn på det förebyggande arbetet för att förhindra barn & ungdomars ingång i gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dilara Aslaner; Roken Meyro; [2023-04-24]
  Nyckelord :gängkriminalitet; barn och ungdomar; förebyggande arbete; socialarbetare;

  Sammanfattning : Gängkriminalitet är ett högst aktuellt ämne i dagens Sverige, där många har åsikter om hur arbetet för att förhindra rekrytering till gängkriminalitet bör bedrivas. Debatten om rekryteringen av barn och ungdomar förekommer framför allt i samband med särskilt utsatta områden. LÄS MER

 2. 2. Vi är alltid lite sena på bollen : En fallstudie om interventioner relateratgängkriminalitet bland unga i lokal kontext

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Blom; Carl Barrington; [2023]
  Nyckelord :Youth crime; Gangs; Organized crime; Interventions; Social work; Juvenile crime; Gang crime; Prevention; Risk factors; Protective factors.; Ungdomsbrottslighet; Gäng; Interventioner; Socialt arbete; Ungdomskriminalitet; Gängkriminalitet; Prevention; Riskfaktorer; Skyddsfaktorer;

  Sammanfattning : Summary: The organized youth crime that exists today is a relatively newsocial problem in most parts of our country. Younger people are drawn intothe criminal lifestyle and the phenomenon is an upgoing trend in Sweden,especially in ages between 15-20. In this study we wanted to see how oursociety responds to this phenomenon, in a local context. LÄS MER

 3. 3. “Vi är folket som trär smultron på strån” : En komparativ multimodal kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas användning av exkludering i valfilmer inför valåren 2018 och 2022

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Richter; Sofia Otterlin; [2023]
  Nyckelord :MCDA; Swedish Democrats; election film; right-wing populism; othering; scapegoating; MCDA; Sveridemokraterna; valfilm; högerpopulism; andrafiering; syndabock;

  Sammanfattning : “Vi är folket som trär smultron på strån” är en komparativ studie av författarna Sofia Otterlin och Hanna Richter. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sverigedemokraterna konstruerar en exkluderande politik i sina kampanjfilmer inför valet år 2018 och år 2022 samt att undersöka om det har skett en diskursiv förändring. LÄS MER

 4. 4. "Men det är en hjälp som bara är till för att det ska se fint ut från samhället." En kvalitativ analys om före detta gängkriminellas och professionellas syn på exitprocesser ur gängkriminalitet, och sociala insatsers förutsättningar att påverka exitprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nail Mulahmetovic; Hussian Tahir; [2023]
  Nyckelord :Exit; social work; turning points; former criminal; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to examine the experiences that former gang members have had with social organizations and social workers during their exit from gang-related crime in a Swedish context. Through conducting semi-formal interviews with former gang members and social workers who work with the target group, the following conclusions could be drawn: All of the former gang members have partaken in social services to various degrees which have left them dissatisfied. LÄS MER

 5. 5. Brottet och partiet : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av Dagens Nyheters rapportering av riksdagsvalet 2022

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Cecilia Bauersfeld; Maja Meriläinen; [2023]
  Nyckelord :Diskurs; Diskursanalys; Kvantitativ innehållsanalys; Brott; Dagens Nyheter; Politik;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur Dagens Nyheter rapporterade om de tre största riksdagspartierna: Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vid riksdagsvalet 2022. Mer specifikt i artiklar där brottslighet nämns. Studien består av två delar, en kvantitativ och en kvalitativ. LÄS MER