Sökning: "gärningsidentitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet gärningsidentitet.

 1. 1. Körkortsåterkallelse på grund av brott: Användandet av dubbla förfaranden och principen om ne bis in idem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henric Gyllenram; [2014]
  Nyckelord :Europakonventionen; processrätt; straffrätt; förvaltningsrätt; ne bis in idem; körkortsåterkallelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On 11 June 2013, the Swedish Supreme Court concluded that the Swedish system with punishment for tax offence and tax surcharges in different proceedings was not compatible with the principle ne bis in idem. The outcome raises the question whether there are similar problems of double proceedings in other legal areas in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Slutligt beslut om skattetillägg - hinder för prövning av åtal för skattebrott?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Engbom; [2011]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-heterna och grundläggande friheterna (EKMR) inkorporerades genom vanlig lag i svensk rätt, ville lagstiftaren inte att balansen mellan den lagstif-tande och den dömande makten skulle förskjutas. Huvudansvaret för fören-ligheten mellan EKMR och annan intern rätt föll därför på lagstiftaren, vilket manifesterades i grundlagen. LÄS MER