Sökning: "gärningsman"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet gärningsman.

 1. 1. Flera personers deltagande i våldtäkt : En analys av den straffrättsliga rollfördelningen vid våldtäkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sidi Fjellström; [2019]
  Nyckelord :Rape; aggravated rape; participation in crime; co-perpetation; perpetation; complicity; Våldtäkt; grov våldtäkt; medverkan; medhjälp; gärningsmannaskap; medgärningsmannaskap; egenhändigt brott; fleras deltagande i brott; medverkansobjekt;

  Sammanfattning : Våldtäktsbrottet var år 2018 föremål för en omfattande reform. Det avgörande är numera om den sexuella handlingen har genomförts med någon som inte deltar frivilligt. LÄS MER

 2. 2. Han var förvirrad och hade svårt att förstå eftersom hon samtidigt sa nej och grät

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Freja Skagerfält; Madeleine Hall; [2019]
  Nyckelord :våldtäkt; samtycke; frivillighet; gärningsman; målsägande; genus; kön; makt;

  Sammanfattning : Skagerfält, F & Hall, M.” He was confused and had a hard time understanding because she at the same time said no and cried.” A critical discourse analysis on the construction of women in rape judgments. Degree project in Social Work 15/30 credits. LÄS MER

 3. 3. Mördade flickors offerstatus : En studie om journalistikens gestaltning av unga kvinnliga mordoffer beroende på relationen till gärningsmannen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Paulsson; Daniel Strömbäck; [2019]
  Nyckelord :Lisa Holm; Tova Moberg; discourse analysis; journalism; murder; victim; perpetrator; Aftonbladet; Expressen; Lisa Holm; Tova Moberg; diskursanalys; journalistik; mord; offer; gärningsman; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how two young female victims was represented in Swedish commercial news press, if and how their relations to the perpetrator would affect their representation and what similarities and differences there were in the representation between the two. We examined the coverage of Lisa Holm, who was murdered by a stranger, and Tova Moberg, who was murdered by her abusing ex- boyfriend. LÄS MER

 4. 4. Svenska dåd – eviga historier : En kritisk diskursanalys av hur mytologiska föreställningar används för att representera Rakhmat Akilov och Anton Lundin Pettersson i Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Viktor Sunnemark; Isak Elingbo; [2019]
  Nyckelord :Media; representation; myths; Aftonbladet; journalism; Media; representation; myt; Aftonbladet; journalistik;

  Sammanfattning : Journalistikforskning visar att traditionella myter och arketyper återfinns i alltifrån sportreferat till rapportering av brott. Denna forskning är i huvudsak baserad på engelskspråkig journalistik, vilket gör det lämpligt att bedriva motsvarande studier i en svensk kontext. LÄS MER

 5. 5. Stora problem delar man upp i mindre bitar : En kvalitativ diskursanalys om hur svenska och danska medier konstruerar samma gärningsman

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Pierre Lamont; Pontus Ternström; [2019]
  Nyckelord :Peter Madsen; Kim Wall; Discourse analysis; Social constructivism; Aftonbladet; Ekstrabladet; Perpetrator; Swedish media; Danish Media; Journalism; Peter Madsen; Kim Wall; Diskursanalys; Socialkonstruktivism; Aftonbladet; Ekstrabladet; Gärningsman; Svenska medier; Danska medier; Journalistik;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how a Danish & Swedish newspaper reported in their news articles regarding the same perpetrator and to see if there were any differences. The perpetrator in this case was Danish, while the victim was Swedish. This was the main reason for us choosing a newspaper from each country. LÄS MER