Sökning: "gärningsmannen"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade ordet gärningsmannen.

 1. 1. "Till och med ett ja kan vara ett nej" : En kvalitativ studie om ungdomars förståelse av våldtäkt och frivillighet till sex

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Molly Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Våldtäkt; Ungdomar; Genusnormer; Genusordning; Maskulinitet; Femininitet; Fokusgrupper;

  Sammanfattning : Våldtäkter som begås av en person som offret är bekant med drabbar oftast unga kvinnor. Sällan blir någon dömd för dessa våldtäkter då det är vanligt att gärningsmannen hävdar att offret samtyckt till sex. LÄS MER

 2. 2. "I'll be heard" : En multimodal kritisk diskursanalys av true crime-dokumentären Conversations with a killer: the Ted Bundy tapes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Bäck Shortt; Matilda Blomberg; [2019]
  Nyckelord :MCDA; framing theory; media logic; true crime; Ted Bundy; MCDA; gestaltningsteorin; medielogik; true crime; Ted Bundy;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på hur gärningsmannen av ett brott, och händelserna kring denne, gestaltas inom true crime. För att avgränsa arbetets storlek ligger studiens fokus på gestaltningen av seriemördaren Ted Bundy i dokumentären Conversations with a killer: the Ted Bundy tapes. LÄS MER

 3. 3. Interimistisk passivitet - ett tvärsäkert kanske

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Trolle Olsson; [2019]
  Nyckelord :Processrätt; passivitet; spaningsmetoder; polismetoder; straffprocess; straffprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med interimistisk passivitet menas att Polisen under viss tid skjuter upp ett ingripande mot brottslighet som man i normala fall skulle ha ingripit mot på grund av spaningstaktiska skäl. Metoden kan användas dels när Polisen misstänker att gärningsmannen kommer att begå ett nytt brott, dels när Polisen inte misstänker att gärningsmannen kommer att begå ett nytt brott. LÄS MER

 4. 4. Mördade flickors offerstatus : En studie om journalistikens gestaltning av unga kvinnliga mordoffer beroende på relationen till gärningsmannen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Paulsson; Daniel Strömbäck; [2019]
  Nyckelord :Lisa Holm; Tova Moberg; discourse analysis; journalism; murder; victim; perpetrator; Aftonbladet; Expressen; Lisa Holm; Tova Moberg; diskursanalys; journalistik; mord; offer; gärningsman; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how two young female victims was represented in Swedish commercial news press, if and how their relations to the perpetrator would affect their representation and what similarities and differences there were in the representation between the two. We examined the coverage of Lisa Holm, who was murdered by a stranger, and Tova Moberg, who was murdered by her abusing ex- boyfriend. LÄS MER

 5. 5. Är uppmaning till självmord via tekniska medel straffbart?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jabbar Samar; [2019]
  Nyckelord :uppmaning; självmord; tekniska medel; mobbning;

  Sammanfattning : Uppmaning till självmord, via tekniska medel, har uppkommit på grund av den tekniska utvecklingen. Människor som begår brott behöver inte längre fysiskt närvara när de utför sina gärningar. Arbetet har belyst ett amerikanskt fall vid namnet Commonwealth v. LÄS MER