Sökning: "gästrikland"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet gästrikland.

 1. 1. Konsuln, arbetaren, och järnverket : En demografihistorisk undersökning över de första Sandviksarbetarna och deras bakgrund under 1863-1870.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Åslund; [2022]
  Nyckelord :Sandviken; Sandvik AB; 1860s; 1870s; Historiographic survey; Demographics; Workers; Ironworks; Swedish steel industry; Sandvikens Ironworks; Högbo Steel and Ironworks; Sandviks Ironworks Company; Sandviken; Sandvik AB; 1860-tal; 1870-tal; Demografihistoria; Demografi; Arbetare; Järnarbetare; Stålindustri; Sveriges stålindustri; Gästrikland; Järnarbetare; Sandvikens Bruk; Högbo Bruk; Högbo Stål och Jernverks AB;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to conduct a survey of the earliest workers at the Sandviken ironworks in Gävleborgs county, Sweden, during the period of 1863-1870 in order to determine their places of birth or origin. The study is primarily based around four books and one article which describe historiographic terms and methods, two books covering the processes behind industrialization and urbanization in the 19th century by historian Lars Nilsson and Welsh historian John Elliot. LÄS MER

 2. 2. Historisk myggplåga vid nedre Dalälven : En miljöhistorisk granskning av myggproblematiken vid Tärnsjö, Heby kommun, mellan åren 1985-1995.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Åslund; [2021]
  Nyckelord :Myggplåga; myggproblematik; myggor; myggbekämpning; översvämningsmygg; mygg; Aedes Sticticus; Miljöhistoria; Historia; Nedre Dalälven; Dalälven; Heby kommun; Heby; Tärnsjö; Gysinge; Österfärnebo; Sandvikens kommun; Gävleborgs Län; Upplands Län; Gästrikland; Uppland; 1980-talet; 80-talet; 1990-talet; 90-talet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att utreda ett område som tidigare forskning inom miljöhistoria inte har utforskat rörande myggproblematiken vid Nedre Dalälvsområdet mellan åren 1985-1995. Tanken var att utreda de möjliga myggbekämpningsmetoderna som föreslogs, vilka aktörer det var som förespråkade dessa, samt naturens påverkan på närområdet under samma tid. LÄS MER

 3. 3. Spill vid timotejtröskning : hur mycket spills vid olika körhastigheter?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Arvid Ivehag; [2018]
  Nyckelord :Timotej; Gräsfrö; Vallfrö; Gräsfröskörd; Timothy; Skakartröska; Rotortröska;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att göra praktiska tester för att ta reda på vad tröskans hastighet har för betydelse för spillet vid timotejtröskning. I Sverige har det inte tidigare gjorts några omfattande försök just på detta. Under sommaren 2017 har försök gjorts på tre gårdar. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkan från hanteringen av hushållsavfall i Gästrikeregionen under perioden 1991–2016

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Daniel Ringström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Likt andra kommunala avfallsaktörer i Sverige har Gästrike återvinnare under de senaste åren implementerat åtgärder för att klättra uppåt i avfallshierarkin och minska miljöpåverkan från avfall. Det saknas en kvantitativ longitudinell studie som visar klimatnyttan med dessa åtgärder. LÄS MER

 5. 5. Hälsosamtalet i skolan; en hälsointervention att räkna med : Gymnasieelevers självskattade hälsa vid skolor som haft och inte haft motiverande samtal. En enkätundersökning med elever från Gästrikland och Västernorrland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Stina Haglund; [2017]
  Nyckelord :Wellbeing; intervention; schoolchildren; motivating interventio MI ; student health; Public Health; Självskattad hälsa; intervention; skolungdomar; Motiverande samtal MI ; elevhälsa; folkhälsa;

  Sammanfattning : The aim with this study was to compare and evaluate potential differences in self-assessed health between students where the school had worked systematically with MI and students where the school had not. To evaluate this a quantitative method through poll forms was used. LÄS MER