Sökning: "gävle energi"

Visar resultat 1 - 5 av 396 uppsatser innehållade orden gävle energi.

 1. 1. Multimodal analys av energiföretags texter på webben : Karlstad Energi och Hedemora Energis, webbpublicerade texters visuella och textuella likheter och skillnader efter Rysslands invasion på Ukraina.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ruth Schliephacke; [2024]
  Nyckelord : the energy crisis; Karlstad Energy; Hedemora Energy; visually analyze; textually analyze; energy and electricity.; Energikris en ; Karlstad Energi; Hedemora Energi; visuell analys; textuell analys; energi och el.;

  Sammanfattning : Background and Purpose: The energy crisis that evolved from Russia’s attack on Ukraine had an impact on Swedish energy companies. Therefor these energy companies Karlstad Energy and Hedemora Energy published texts containing the word “energy crisis”. LÄS MER

 2. 2. Formgivna vätgastankar : Design för en energieffektiv vardag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Elisabeth Nilsen; [2023]
  Nyckelord :Vätgaslagring; vätgastankar; HyLite; samhällsberedskap; industridesign; produktdesign; designprocess; grön energi;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att designa och användaranpassa en vätgastank som ska lagra solenergi till fastigheter. Kan vätgas vara lösningen på vår omställning till grön energi? Väte är det lättaste av alla grundämnen på jorden och med väldigt hög energitäthet – hela tre gånger mer än fossila bränslen som bensin eller diesel. LÄS MER

 3. 3. Energikartläggning av mobilt batterilager i kombination med en högeffektsladdare och påverkan på det lokala elnätet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Oskar Söderberg; [2023]
  Nyckelord :Elektriska tunga fordon; mobilt batterilager; lokalt elnät; solcellspark; stabilitet; energikartläggning; låglast; höglast; SoC;

  Sammanfattning : To achieve the established environmental goals, a significant transformation is requiredin the Swedish transport sector. This includes a shift away from fossil fuels and a greateremphasis on electrifying a larger portion of the vehicle fleet. LÄS MER

 4. 4. LCC-analys av en elmotordrift

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Tobias Östlund; [2023]
  Nyckelord :LCC analysis IM-motor SynRM IE IE-class VFD Frequency converter ABB DTC PWM Energy efficiency Pump Fan IEC dimensioning; LCC analys asynkronmotor SynRM IE IE-klass FRO Frekvensomriktare ABB DTC Energi Energieffektivisering PWM Pump Fläkt Energiklass IEC Ekodesigndirektivet Dimensionering Nuvärde Elområden;

  Sammanfattning : AFRY är ett ingenjörsföretag som har efterfrågat en studie som går ut på att ur ett elkonstruktionsperspektiv hitta enklare åtgärder för att bespara industrier pengar ge-nom att utföra energieffektiva investeringar i kontinuerliga elmotordrifter. Detta är extra relevant idag då energikostnaderna ökat anmärkningsvärt de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Egenproduktion av elektricitet via ett bränslecellsfordon på ett mikrobryggeri i Mellansverige : Analys av kostnader och systemverkningsgrad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Lovisa Dahl; Matilda Hibner; [2023]
  Nyckelord :Electricity generation; brewery; availability of electricity; electrolysis; hydrogen; fuel cell.; Elproduktion; bryggeri; eltillgänglighet; elektrolys; vätgas; bränslecell.;

  Sammanfattning : För att uppnå de globala målen för hållbar utveckling krävs en omställning i dagensenergisystem, där fossila resurser bör ersättas med förnybara energikällor såsom soloch vindkraft. Då dessa energikällor har en intermittent energiproduktion, krävsenergilager för att de ska kunna ta över som huvudsakliga energikällor. LÄS MER