Sökning: "gå i frid"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden gå i frid.

 1. 1. Från Åkerholme till Askgravlund : ett gestaltningsförslag för en askgravlund vid Alsike kyrka i Uppland

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lovisa Fogelfors; [2015]
  Nyckelord :askgravlund; minneslund; begravningsplats; kyrkogård; gravskick; kyrkogårdsarkitektur; Alsike; Uppland; gestaltningsförslag; åkerholme; kulturlandskap; biologisk mångfald; landskapsarkitektur; symbolspråk; sörjandes behov; natur- och kulturhistora;

  Sammanfattning : Alsike församling har sedan 2000-talets början ökat med ca 230 invånare per år och förväntas fortsätta i samma takt. Församlingen har en skyldighet att begrava alla boende i församlingen och har sedan 1960 sett ett behov av att utvidga kyrkogården. LÄS MER

 2. 2. Miljöoptimering av betongprodukter : koldioxidupptag genom karbonatisering av järnvägssliprar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Daniel Shamoun; Melis Redzepovic; [2014]
  Nyckelord :Miljö; Koldioxidutsläpp; Betong; Sliper; Karbonatisering; Cementreducering; Miljöoptimering.;

  Sammanfattning : Byggsektorn är den största bidragande faktorn till växthusgas (Khasreen et al. 2009). Betong är det material som bidrar till mest utsläpp av koldioxid (CO2). Idag tillverkar Abetong ca 350 000 sliprar varje år som generar ca 21 000 ton koldioxid under tillverkningen. LÄS MER

 3. 3. Solcellsdrivet FTX-system för miljonprogramshus : Tjärna Ängar, Borlänge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Mikael Frid; [2013]
  Nyckelord :Photovoltaics; FTX-system; Payoff; Solceller; FTX-system; Payoff;

  Sammanfattning : Projektet omfattade undersökning och framtagande av ett solcellssystem med förmåga att försörja ett FTX-system i ett flerbostadshus från miljonprogrammet med el. För att kunna bedöma storlek och utformning av komponenter har information tagits genom:Informationssökning via databaser, kurslitteratur och intervjuerSimuleringar av solceller i datorprogrammet PVSYSTModulering av ventilationskanaler i datorprogrammet MagiCADSyftet var främst att undersöka om det gick att få fram ett teoretiskt fungerande system med avseende på både solceller och ventilation. LÄS MER

 4. 4. Sjöfart, kyltransport och framtiden hållbara sjöfart.

  Kandidat-uppsats, KTH/Farkost och flyg

  Författare :Gustav Frid; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractDenna rapport behandlar sjöfartens struktur och dess olika marknader idag, en grundläggandeprojektering samt en översiktlig analys av hur användandet av olja som huvudsaklig energikälla tillframdrivning kommer att förändras i framtiden. Sjöfart är en global marknad som är hårtkonkurrensutsatt. LÄS MER

 5. 5. Gå i frid och synda icke härefter : En undersökning om gifta och ogifta kvinnors ställning efter barnafödande under 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Anna Larsson; [2009]
  Nyckelord :Hor; Lönskaläge; Rättskipning; Kyrkotagning; Utomäktenskaplig; Födelseböcker;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom födelseböcker samt folklivsuppteckningar undersöka hur både gifta och ogifta kvinnors liv tedde sig efter förlossningar, i stad och på landsbygd under 1800-talet.        Det som undersöks är hur många utomäktenskapliga barn som föddes i Örkelljunga och Vittsjö under perioderna 1855-1860 och 1865-1870 samt om antalet utomäktenskapliga barn ökade efter lagändringen 1864, då det inte längre var straffbart att föda barn utom äktenskapet. LÄS MER