Sökning: "gångbar"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet gångbar.

 1. 1. Förbättrad smärtskattning och smärtlindring på en akutmottagning : -samt sjuksköterskors erfarenhet av personcentrering vid smärtskattning

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Erik Vennberg; [2023]
  Nyckelord :Abdominal pain; focus group interview; improvement work; patient´s participation; Buksmärta; fokusgruppsintervju; förbättringsarbete; patientdelaktighet;

  Sammanfattning : Att effektivt ta hand om akut smärta, den vanligaste orsaken till besök på akutmottagningen, är en viktig uppgift. Lindring av smärta kan medföra befrielse från lidande och förbättra patientens mående. Obehandlad eller underbehandlad smärta leder till negativa konsekvenser för patienten. LÄS MER

 2. 2. Characterization of NiMo catalysts with noble metal promoters

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Filip Hallböök; [2023]
  Nyckelord :Catalysis; Hydrodeoxygenation; TPR; NiMo-catalysts; Chemical engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : To be able to face the challenges brought on by climate change there is an urgent need to reduce the heavy dependence on fossil fuels. Bio-oil is one such renewable and carbon-neutral replacement that has shown promising potential. A key step in making bio-oil commercially feasible is improvements of the upgrading processes of the bio-oil. LÄS MER

 3. 3. Supporting CKD Patients on Home Hemodialysis with Digital Information and Communication

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Matilda Byström; Sandra Rödlund; [2022]
  Nyckelord :Hemodialysis; home hemodialysis; app development; SwiftUI; mobile application; remote patient monitoring; Hemodialys; hemhemodialys; apputveckling; SwiftUI; mobil applikation; fjärrövervakning;

  Sammanfattning : The lack of digital and easily accessible information for home hemodialysis patients leads to a disinclination of using the provided manuals. This problem could potentially be solved with a user-friendly app, where all information and communication with the healthcare providers could take place. LÄS MER

 4. 4. Är kvinnor mer religiösa än män? : En litteratusstudie om förhållandet mellan kön och religiositet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Charlotta Nässén; [2022]
  Nyckelord :religion; kön; könsskillnader; universalitet; socialisation; personlighet; forskningsbias; kulturpsykologi;

  Sammanfattning : Att kvinnor skulle vara mer religiösa än män är något som gjort sig gällande inom den religionspsykologiska forskningen under flera decennier. Företeelsen har traditionellt sett hävdats vara universellt gångbar och genom åren har flertalet teorier utvecklats med förhoppning om att beskriva orsaken till diskrepansen mellan könen. LÄS MER

 5. 5. Investigating Multi-Objective Reinforcement Learning for Combinatorial Optimization and Scheduling Problems : Feature Identification for multi-objective Reinforcement Learning models

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rikard Fridsén Skogsberg; [2022]
  Nyckelord :Multi-Objective Reinforcement Learning; Radio Resource Scheduling; Deep Q-Networks; Single-policy; Multi-policy; Scalarization.; Flermåls förstärkningsinlärning; Radio resurs schemaläggning; Djupa Q-nätverk; Enskilt mål; Flermål;

  Sammanfattning : Reinforcement Learning (RL) has in recent years become a core method for sequential decision making in complex dynamical systems, being of great interest to support improvements in scheduling problems. This could prove important to areas in the newer generation of cellular networks. LÄS MER