Sökning: "gårdsanläggning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet gårdsanläggning.

 1. 1. Implementering av askfilter för uppgradering av biogas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Edlund Dan; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ny teknik för uppgradering av biogas till fordonsgas utvecklas hos JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik samt SLU – Sveriges lantbruksuniversitet. Tekniken går ut på att använda aska som ett filter för att filtrera biogas. Filtrets viktigaste funktion är att absorbera koldioxid och svavelväte från den filtrerande gasen. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar och affärsmodeller för avsättning av småskaligt producerad fordonsgas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Mikaela Blom; [2016]
  Nyckelord :biogas; tankning; regelverk; gårdsanläggning; aktörskartläggning; ekonomiska förutsättningar; småskalig uppgradering;

  Sammanfattning : There is a need for reducing greenhouse gas emissions from the transporting sector. With a potential of 3-7 TWh per year, farm based production of biomethane can be a solution for this problem. The small farm based biogas plants have a problem using the produced heat in an efficient way and today 29 % of the biogas is flared or not used. LÄS MER

 3. 3. Uppgradering av biogas med aska från trädbränslen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Johan Andersson; [2013]
  Nyckelord :biogas; småskalig uppgradering; stabilisering av aska; karbonatisering;

  Sammanfattning : The Swedish production of biogas was 1,5 TWh 2011. About half of the production was used as vehicle fuels. The cost for upgrading biogas depends on the size of the biogas plant and its gas production. If the gas flow is low the cost will be high. LÄS MER