Sökning: "gårdsförsäljning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet gårdsförsäljning.

 1. 1. "Coronakrisen kan faktiskt vara en hjälp på vägen" : en studie om mikrobryggeriers hinder och möjligheter idag och i framtiden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Nicole Zachrisson; Astrid Stolt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att starta upp och driva ett mikrobryggeri är en pågående och växande trend i Sverige och har varit en trend under de senaste tio åren. Efterfrågan av lokal och hantverksmässig öl har aldrig varit så stor som den är idag. LÄS MER

 2. 2. Den fria rörligheten för varor i relation till det svenska alkoholmonopolet - Systembolagets framtid om gårdsförsäljning blir tillåtet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Lewin; [2019]
  Nyckelord :Free movement of goods; fri rörlighet för varor; farm sales; gårdsförsäljning; alkoholmonopol; alcohol monopoly; åtgärder med motsvarande verkan; kvantitativa importrestriktioner; measures equivalent to quantitative restrictions; Systembolaget; artikel 34; article 34; artikel 37; article 37; Eu-rätt; Eu-law; detaljhandelsmonopol; retail monopoly.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper deals with the free movement of goods in relation to the Swedish alcohol monopoly. Furthermore, the focus is on Systembolaget and its future if farm sales of alcoholic beverages is allowed in Sweden. The provisions relevant to the essay's examination are Articles 34, 36 and 37 TFEU. LÄS MER

 3. 3. Från jord till bord : En uppsats om gårdsförsäljningens betydelse för matturism 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Cecilia Ohlsson; Moa Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Matturism; Landsbygd; Gårdsförsäljning; Upplevelse; Storytelling; Destination;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Svensk gårdsförsäljning - i förhållande till EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Marcus Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Eu-rätt; monopol; alkoholmonopol; gårdsförsäljning; artikel 34; artikel 37; åtgärder med motsvarande verkan; Eu-law; monopoly; article 34; article 37; measures equivalent to quantitative restrictions; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att gårdsförsäljning av alkoholdrycker ska kunna existera sida vid sida med det svenska detaljhandelsmonopolet måste denna försäljningsform vara förenlig med EU-rätten på området. Området omfamnas av den EU-rättsliga regleringen för den inre marknaden där den fria rörligheten för varor är central. LÄS MER

 5. 5. Gårdsförsäljning en möjlighet för Sverige : Farm sales in Sweden- a new possibility

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Karl Stolpstedt; [2018]
  Nyckelord :Alkohollagen; alkoholskatt; gårdsförsäljning; systembolaget;

  Sammanfattning : I Sverige har en längre tid debatterats om ett införande av gårdsförsäljning av alkohol- drycker på tillverkningsplatsen. I Sverige tillfaller dock ensamrätten till detaljhandel med alkohol Systembolaget AB. Ska lagstiftningen på denna punkt ändras, måste den samtidigt vara förenlig med EU-rätten på området. LÄS MER