Sökning: "gårdsten"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet gårdsten.

 1. 1. Bruka eller bevara Olika perspektiv på flytten av Gästgiveriet Gårdsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Charlotte Andreasson; [2016-06-21]
  Nyckelord :relocation of buildings; heritage; conservation; heritagisation; restoration;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bebyggelseantikvariskt program15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2016:25.... LÄS MER

 2. 2. Hållbar förnyelse av miljonprogramsområden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Anna Jonsson; Thörngren Madeleine; [2015]
  Nyckelord :Million homes programme; sustainable development; social sustainability; ecological sustainability; economic sustainability; attractiveness; real estate concern; Brogården; Hässleholmen; Gårdsten; Miljonprogram; rekordåren; hållbar förnyelse; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; attraktivitet; fastighetsbolag; Brogården; Hässleholmen; Gårdsten;

  Sammanfattning : Purpose: The Million homes programme is a major part of the total housing stock in Sweden. Substantial and costly renovations will be required to meet the modern-day requirements. The aim of this report is to explore how attractiveness and the social, economic and ecological sustainability of housing estates can be improved. LÄS MER

 3. 3. Den attraktiva förorten? : Om olika perspektiv på attraktivitet vid förändringsarbete i den storskaliga miljonprogramsförorten

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jonas Kinell; [2015]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; förorten; förändringsarbete; attraktivitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar attraktivitet i förhållande till förändringsarbete i den storskaliga miljonprogramsförorten. Dokument som berör förändringsarbete har granskats och analyserats. Det som utvärderas är hur förändringsarbete i Gårdsten, Järvafältet och Rosengård beskrivs. LÄS MER

 4. 4. Förtätning för förändring : om bebyggelseförtätning i miljonprogramsområden, med exempel från Fittja, Gårdsten och Holma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Edeskog; [2015]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; funktionalism; förtätning; bebyggelseförtätning; Fittja; Gårdsten; Holma;

  Sammanfattning : Förtätning är ett av ledorden i dagens stadsplaneringstradition och i många av landets miljonprogramsområden föreslås inslag av bebyggelseförtätning. Denna uppsats söker svar på vad det är man vill uppnå med dessa förtätningsplaner. LÄS MER

 5. 5. Upprustning och gentrifiering: Hur gick det i Gårdsten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnea Hagblom; [2014]
  Nyckelord :Gårdsten; bortträngning; segregation; Göteborg; miljonprogrammet; gentrifiering; stadsförnyelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The renovation of the million project housing is today an important issue and many people are dependent on that it is done well. This essay explores the connection between urban renewal and gentrification with a single case method. The case is Gårdsten, which is an area in the north of Gothenburg that has gone through a series of renovations. LÄS MER