Sökning: "gåva"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet gåva.

 1. 1. Feedback – en utvecklande gåva : En studie om samband mellan psykologiska behov och upplevelsen av feedback

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Julia Pettersson Fowelin; Cornelia Takter; [2021]
  Nyckelord :Feedback; motivation; McClelland; Self Determination Theory; The Power of Feedback; organisation; psykologiska behov;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras en kvalitativ studie av eventuella samband mellan individers psykologiska behov och upplevelsen av feedback. Studien syftar till att förstå hur anställdas psykologiska behov påverkar vilken sorts feedback som ger effekt på motivation. LÄS MER

 2. 2. Den himmelska gåvan : En analys av den gudomliga gåvan i Hebreerbrevet

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :David Norberg; [2021]
  Nyckelord :Hebreerbrevet; Gåva; Nåd; Reciproka system; Barclay; Retorik.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Attityder till matematikundervisningen : Hur kan läraren arbeta för att främja positiva attityder till matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ludwig Allard; Olsson Annie; [2021]
  Nyckelord :elever; attityd; matematikundervisning; intresse; matematik; påverkan; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka vad det är som påverkar elevers attityd till matematik samtvad vi som lärare kan göra för att främja en god attityd. Flera forskare menar att den negativasynen på matematik kommer ifrån samhället. LÄS MER

 4. 4. "Du kan vara med, ge en gåva idag" : En multimodal diskursanalytisk studie av hur texter från tre välgörenhetsorganisationer uppmanar till agerande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Maria Katarina Börjeson Martins; [2021]
  Nyckelord :multimodal discourse analysis; attitudes; SFL; charities; multimodal diskursanalys; attityder; SFL; välgörenhetsorganisationer;

  Sammanfattning : The present study conducts a multimodal discourse analysis of texts from the three charities UNICEF, Red Cross and Doctors Without Borders and investigates how the reader is encouraged to support these organizations by donating money. The aim is to explore what relationship to the reader that is established, as well as what attitudes that are expressed through textual and visual modes. LÄS MER

 5. 5. "Var dag är en sällsam gåva" : En självbiografistudie om personers upplevelse av att få ett cancerbesked.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Hagberg; Mary Johannesson; [2021]
  Nyckelord :Besked; cancer; kommunikation; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av tre svenskar kommer att få ett cancerbesked under sin livstid. Cancerutvecklingen kan påverkas av yttre faktorer som kosten samt tobaksanvändning. Cancerbeskedet kan upplevas som en livskris och är förknippat med faran av att dö. Det har stor betydelse hur ett cancerbesked lämnas. LÄS MER