Sökning: "gömda barn"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden gömda barn.

 1. 1. "Man måste göra det bästa av situationen" : Skolgång för barn som vistas i Sverige utan tillstånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Lundell; [2019]
  Nyckelord :human rights; education; sweden; sans papiers; illigal immigrants; local government; undocumented youth; irregular child; mänskliga rättigheter; papperslösa barn; barn som vistas i landet utan tillstånd; kommun; skola; utbildning; skollagen; illegala migranter; gömda barn;

  Sammanfattning : In Sweden, children residing in the country without a permit has had access to schooling since 2013. Yet, only a few people have taken the time to do research on the topic and evaluate the policy change that gave these children right to attend elementary and upper secondary school. LÄS MER

 2. 2. Planering för trygghet : En undersökning om narrativs betydelse för den fysiska planeringen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Gösta Bergman; [2018]
  Nyckelord :Trygghet; Fysisk planering; Jämställdhet; Intersektionalitet; Poststrukturalism; Trygghetsvandringar; Hegemoni; Maktstrukturer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att planera för mer trygga och jämställda miljöer där både män och kvinnor, barn och gamla känner en större känsla av trygghet är väldigt aktuellt inom den fysiska planeringen. Uppsatsen tar avstamp i problematiken om att det finns en vilja att planera för trygghet men att det saknas riktlinjer i hur trygghet och jämställdhet kan uppnås. LÄS MER

 3. 3. Kahn Skola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ivona Ailenei; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggnaden letar i landskapets gömda sidor och tar upp en glänta som blir hjärtat av projektet.  Skolan är en plats som borde vara upptäckt steg för steg, och detta borde öka kreativiteten. Den fungerar som ett hjärta, där cirkeln blir en symbol för interaktion och rörelse i alla olika delar av programmet och omgivningen. LÄS MER

 4. 4. Kommersiell omtanke : Socialt arbete i volontärresebyråers regi

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Cecilia Kolsmyr; Lorena Rodriguez Alvarez; [2016]
  Nyckelord :Volontärarbete; volontärturism; volontärer; barn; socialt arbete;

  Sammanfattning : Viljan att hjälpa människor har genom historien existerat och uttryckts i olika former av hjälparbete. En ny form av hjälparbete har uppstått i dagens samhälle där individer med ekonomiska resurser har möjlighet att bekosta och engagera sig i direkta sociala insatser utomlands genom kommersiella volontärresebyråer. LÄS MER

 5. 5. Välkommen till skolan? En granskning av rätten till utbildning, med fokus på gruppen gömda barn

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Gustafsson; Tove Regnéll; [2011-01-25]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Folkrätt;

  Sammanfattning : Att alla barn i Sverige idag har rätt till utbildning kan låta som en självklarhet. Vi har kommit långt när det gäller att erbjuda utbildning till barn och ungdomar och genom skolplikten torde utbildningen tillkomma alla utan undantag. LÄS MER