Sökning: "gösta berlings saga"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden gösta berlings saga.

 1. 1. Bland provinsrosor och granar : En ekofeministisk studie av Gösta Berlings saga

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Florin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lättlästa Lagerlöf -En komparativ analys av Gösta Berlings saga i två versioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Victor Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Easy-to-read version; original version; Selma Lagerlöf; Gösta Berlings saga; close reading;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the differences and similarities between the original version and an easy-to-read version of Selma Lagerlöfs novel Gösta Berlings saga. The method used is close reading of the two versions and thereby analysing descriptions of the environment, descriptions and psychological depth of the protagonist, missing chapters and changes of the plot. LÄS MER

 3. 3. ”Kavaljerer och bröder! Hafven I glömt, hvilka I ären?” : En analys av stilen i tre romaner av Selma Lagerlöf

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Jotic; [2015]
  Nyckelord :En herrgårdssägen; Gösta Berglings saga; Kejsarn av Portugallien; Selma Lagerlöf; språk; stil;

  Sammanfattning : Föreliggande undersökning analyserar ett urval stil- och språkliga drag i tre av Selma Lagerlöfs romaner: Gösta Berglings saga (1891), En herrgårdssägen (1899) och Kejsarn av Portugallien (1914). Analysen är av stilistisk karaktär och har avsett att visa eventuella likheter och skillnader mellan de tre romanerna. LÄS MER

 4. 4. Den kreativa processens fem faser : genomlysta av arbetet med mitt examensstycke Prästen - Tiggaren - Kavaljeren

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Joakim Brunström; [2013]
  Nyckelord :komposition; improvisation; musikdramatik; jazz; storband; Gösta Berlings saga;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En saga om en ekokritisk saga : Ett ekokritiskt och zookritiskt närstudium av Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :J. Alexander Himmerlöv; [2012]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; ekokritik; zookritik; René Descartes; Bibeln; filosofi;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar Selma Lagerlöfs debutroman Gösta Berlings saga utifrån teorierna zookritik och ekokritik. Analysen ämnar visa hur naturen framställs och hur den påverkar romanens karaktärer samt analysera hur det hierarkiska förhållandet mellan människa och natur artar sig i romanen. LÄS MER