Sökning: "göteborgs stadsbibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden göteborgs stadsbibliotek.

 1. 1. Biblioteket bortom böckerna: Representationen av minoritetsspråk och modersmål i Göteborgs stadsbiblioteks språkliga landskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Louise Bengtsson Rylander; [2019-04-03]
  Nyckelord :Språkliga landskap; bibliotek; minoritetsspråk; modersmål; bibliotekslagen; språklagen; språklig representation; synlighet; diskurs;

  Sammanfattning : Den svenska bibliotekslagen säger att bibliotek skall vara tillgängliga, anpassas efter brukarnas behov och att bibliotek skall prioritera de nationella minoriteterna och de med annat modersmål än svenska. Bibliotekslagen, tillsammans med språklagen, stödjer således flerspråkighet och mångfald. LÄS MER

 2. 2. Jakten på identiteten : En diskursanalytisk studie i hur Göteborgs stadsbibliotek konstruerar sig i offentligheten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Niklas Rutgersson; [2018]
  Nyckelord :göteborgs stadsbibliotek; diskurs; identitet;

  Sammanfattning : The institutional identity of libraries have been the subject of discussion for quite some time in the library community. With the renovation of several city libraries comes the opportunity to investigate the impact of this discussion on the practices of real public libraries. LÄS MER

 3. 3. Folkbibliotekets identitet på Facebook : En innehållsanalys av Malmös stadsbibliotek, Göteborgs stadsbibliotek och Stockholms stadsbiblioteks Facebook-flöden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sofie Petersson; [2016]
  Nyckelord :Biblioteks- och informationsvetenskap; identitet; folkbibliotek; Facebook; sociala medier; Anders Ørom; Trine Schreiber;

  Sammanfattning : The study examines which identities the City Libraries in Malmö, Gothenburg and Stockholm reflects through their Facebook feeds. The research questions are: Which identities are the most and least prominent? In what way are the identities expressed through the libraries' Facebook feeds? Previous research has examined librarians’ views on Facebook and ways they use it, but studies on which identities public libraries reflect on social media seems to be unexplored. LÄS MER

 4. 4. Tillgängligt - relevant - öppet : En fallstudie av Göteborgs nya stadsbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Martin Dahlén; [2015]
  Nyckelord :Libraries—Organization; Library; Organization theory; Public services Libraries ; Users of libraries; Biblioteksorganisation; Folkbibliotek; Folkbibliotek – målsättning och uppgifter; Organisationsteori;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to study the correlation and meaning of current ideas and practice at the public library of Gothenburg. This was done by comparing the visions and ideas expressed by the library through the library plan, with how the daily practice looks. LÄS MER

 5. 5. Samlingens plats : En diskursanalytisk studie av mediebevakningen kring Göteborgs stadsbiblioteks uppförande och ombyggnation

  Master-uppsats, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linn Bech-Hanssen; Kajsa Lunde; [2015]
  Nyckelord :Göteborgs Stadsbibliotek; diskursanalys; biblioteksdebatt; folkbibliotek; biblioteksbyggnader; folkbibliotekshistoria; identitet;

  Sammanfattning : By examining newspaper articles from two different timeperiods in a public library’s life, specifically the main citylibrary of Gothenburg 1964-68 and 2004-2015, thismaster’s thesis studies the discourse of library practice aswell as its societal role during the building and re-buildingof the library. The empirical material is examined byapplying the discourse theory and method of ErnestoLaclau and Chantal Mouffe. LÄS MER