Sökning: "göteborgs symfoniska kör"

Hittade 1 uppsats innehållade orden göteborgs symfoniska kör.

  1. 1. Elsa Stenhammar : En kvinnas liv och musikaliska gärningar i Göteborg 1897-1936

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

    Författare :Lina Linde; [2019]
    Nyckelord :Elsa Stenhammar; musiker; folkkonserter; kvinnohistoria; Göteborgs Symfoniska kör; Göteborgs Symfoniker;

    Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen behandlar Elsa Stenhammars (1860–1966) liv ur ett biografiskt och musikaliskt perspektiv. Vem var hon? Varför är det så svårt att hitta information om henne och hennes musikaliska bidrag till Göteborgs musikliv? Elsa Stenhammar gjorde många saker under sin livstid i musikens namn och var en betydande person för Göteborgs musikliv. LÄS MER