Sökning: "göteborgs universitet 2007 c uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden göteborgs universitet 2007 c uppsats.

 1. 1. Ungdomstjänst – Ungdomens perspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Joel Smedberg; Kim Melin; [2009-08-28]
  Nyckelord :Ungdomstjänst; upplevelse; oavlönat arbete; ungdomar;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ungdomars upplevelse av påföljden ungdomstjänst. Ungdomstjänsti dess nuvarande utformning trädde i kraft 1:a januari 2007 och riktar sig till främst tillungdomar mellan 15 och 18 år, om särskilda skäl föreligger kan ungdomar upp till 21 årdömas till ungdomstjänst. LÄS MER

 2. 2. Segmentering för säkrare utlandssex. En kvantitativ målgruppsanalys av svenska utlandsresenärer i hivpreventivt syfte

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Karin Brandt; [2009-05-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel Segmentering för säkrare utlandssexFörfattare: Karin BrandtHandledare Ingela WadbringKurs: Medie‐ och kommunikationsvetenskap, fördjupningskursSyfte: Syftet med denna uppsats är att genom en målgruppsanalys beskriva och segmentera svenska utlandsresenärer för att få vägledning i hur de kan nås i ett hivpreventivt arbete.Metod: Kvantitativ analys av enkäterMaterial: I mitt arbete med att analysera de svenska utlandsresenärerna har jag använt 2007‐års SOM‐undersökning med totalt 1700 svarande som valts ut via ett obundet slumpmässigt urval för att, på bästa sätt, representera den svenska befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning - varför regleras det för svenska statliga företag?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Andersson; Sofia Nithenius; [2009-01-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem; Den svenska staten har tidigare beslutat att de statliga företagen skall ligga i framkant och vara föredömen i allt sitt arbete. I arbetet mot en hållbar utveckling har inte detta varit fallet och det beslutades därför, år 2007, att från och med 2008 skulle alla de statliga företagen publicera en hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 4. 4. ”I Sverige får vi inte slå våra barn, punkt!” - en studie om aga och kulturella betingelser

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Berg; Kristoffer Jonsson; [2009-01-13]
  Nyckelord :aga; etnicitet; anknytning; resiliens;

  Sammanfattning : Idén till denna uppsats kom ifrån den svenska dokumentären Det svenska sveket som sändes på SVT den trettonde maj 2007. Dokumentären behandlade den svenska synen på barnuppfostran ur ett mångkulturellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Utbildning – men sen då?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

  Författare :Åsa Einarsson; Marie Samuelsson; [2009-01-07]
  Nyckelord :Kriminalvården; HOVIK-utbildning; lärande; arbetslag; reflektion; diskussion;

  Sammanfattning : BakgrundDenna undersökning är en del i utvärderingen av en utbildningssatsning, HOVIK – hot ochvåld i Kriminalvården, som Kriminalvården genomfört under 2007. Målet var att skapa enbättre arbetsmiljö genom att förebygga hot- och våldssituationer och därigenom minskasjukskrivningstalen. LÄS MER